Oświadczenie

W związku z publikacją przez portal Onet tekstu pt. Miasta zawiązują sojusz przeciw PiS, stanowiącego redakcyjny komentarz do artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna, oświadczamy, co następuje:

Miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich (ZMP) nie prowadziły i nie prowadzą wspólnie żadnych działań skierowanych przeciwko jakiejkolwiek partii politycznej. Związek Miast Polskich, zgodnie z art. 84 ustawy o samorządzie gminnym, działa w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Dlatego Związek od początku, zawsze i konsekwentnie był przeciwny jakimkolwiek działaniom centralizacyjnym, które w naszym odczuciu są sprzeczne z preambułą i art. 15 Konstytucji RP, niezależnie od tego, jakie partie prowadziły lub proponowały takie działania.

Tak się dzieje również w obecnej kadencji. Obecny rząd prowadzi działania centralizacyjne na większą niż do tej pory skalę. Towarzyszą temu często niesprawiedliwe wypowiedzi na temat samorządu. Jako ZMP proponujemy jednak wyłącznie przeprowadzenie kampanii informacyjno–edukacyjnej o roli wspólnot samorządowych w demokratycznym, zdecentralizowanym państwie.

Uważamy, że opinia publiczna, od lat deklarująca wysoki poziom zaufania dla samorządu, zasługuje na bardziej rzetelną informację o samorządzie niż te, które coraz częściej pojawiają się w mediach.

Jakiekolwiek działania o charakterze politycznym zostawiamy do indywidualnej decyzji radnych, prezydentów i burmistrzów.

Należy dodać, że ZMP popierał wiele działań obecnego, jak i poprzednich rządów. Świadczą o tym liczne pozytywne opinie Związku dla tych propozycji rządzących, które - naszym zdaniem - dobrze służą mieszkańcom naszych miast i całemu państwu polskiemu. Dotyczy to na przykład Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z elementami polityki miejskiej, projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Narodowego Programu Mieszkaniowego (w tym programu Mieszkanie +), programu mobilności miejskiej czy działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach.

(-) Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku Miast Polskich

Poznań, 23 października 2017 r.