W spotkaniu z udziałem wielu samorządowców, w tym dwóch członków Zarządu ZMP, Roberta Chomy (Przemyśl) i Romana Szełemeja (Wałbrzych) oraz członka Komisji Rewizyjnej, Ryszarda Pabiana (Jasło), uczestniczył także marszałek Sejmu, Marek Kuchciński oraz minister Jerzy Kwieciński. Obecni byli prezydenci i burmistrzowie innych miast członkowskich (m.in. Rzeszów, Tarnów, Krosno, Stalowa Wola), a także dyrektor Biura Związku, Andrzej Porawski, który podziękował Ministerstwu Rozwoju za silne skonkretyzowanie polskiej polityki miejskiej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program, który będzie wspomagany także pośrednio przez inne istniejące już narzędzia wspierania rozwoju, może liczyć na środki bezpośrednie w wysokości 2,5 mld zł w najbliższych trzech latach. W działaniach pilotażowych uczestniczy także Związek Miast Polskich, a głównym narzędziem będzie nowy predefiniowany projekt norweski, który powinien być uruchomiony z końcem bieżącego roku.

Od roku 2020 rząd planuje wdrożenie zupełnie nowych, dedykowanych miastom średnim narzędzi finansowych.

WIĘCEJ