Ministerstwo Rozwoju ogłosiło wyniki naboru trwającego od 20 czerwca do 21 lipca br. do trzech sieci pilotażowych tworzonych w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM), będącego jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zaakceptowanej przez Radę Ministrów 14 lutego br.

Tematy tych sieci to:
1. mobilność miejska,
2. rewitalizacja,
3. jakość powietrza.

PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie pozyskiwania pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego polskich miast. Stworzenie PIM - „sieci samouczenia się” umożliwi wymianę i promocję wiedzy w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej. Podstawowy mechanizm wdrożeniowy PIM to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych wcześniej bloków tematycznych. Szczegóły funkcjonowania PIM są opisane w Zasadach Realizacji PIM.

Lista miast wybranych przez Ministerstwo Rozwoju dotyczy 3 miast-liderów sieci oraz 28 miast-partnerów. Lista została przygotowana na podstawie regulaminu naboru do Partnerskiej Inicjatywy Miast. W najbliższym czasie będziemy się kontaktować z wybranymi miastami w celu rozpoczęcia pracy i zaplanowania pierwszych spotkań.

Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju informuje, że z uwagi na duże zainteresowanie projektem PIM, planowane jest powołanie na przełomie 2017/2018 r. dwóch kolejnych sieci dla następujących tematów:
1. zrównoważone użytkowanie przestrzeni i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym oraz
2. praca w gospodarce lokalnej.