Decyzja ta związana jest z wycofaniem z Sejmu przez wnioskodawców projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W tych okolicznościach zasadnym było uchylenie uchwały nr 921/XXXIII/2017, podjętej przez Radę Miejską w dniu 19 kwietnia w sprawie przeprowadzenia referendum.
Kwietniowa uchwała o ogłoszeniu referendum została podjęta przez Radę Miejską w obliczu zagrożenia, że projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, złożony w Sejmie 30 stycznia 2017 r., narzuci obowiązkową przynależność 32 gmin podwarszawskich, w tym także Piaseczna, do miasta stołecznego Warszawy.
Na znak protestu większość samorządów podwarszawskich solidarnie podjęła stanowiska wyrażające sprzeciw wobec takiego sposobu działania, żądając wycofania projektu z Sejmu. Podjęte uchwały protestacyjne nie odniosły jednak skutku, wobec czego gminy zaczęły kolejno podejmować decyzje o ogłaszaniu referendów lokalnych. Ich celem było danie mieszkańcom szansy na wyrażenie swojej opinii w sprawie proponowanych przez ustawodawcę zmian.
Wobec tak zmasowanego protestu wnioskodawca wycofał projekt ustawy z Sejmu, co jest wielkim zwycięstwem mieszkańców i samorządności lokalnej. Uczynił to dopiero 28 kwietnia, czyli w dniu poprzedzającym długi majowy weekend, kiedy procedury referendalne we wszystkich gminach już dawno zostały rozpoczęte. Postawiło to gminy w trudnej sytuacji – niektóre z nich kontynuują procedury referendalne, inne odstępują od przeprowadzania referendum.
Po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw” Rada Miejska w Piasecznie uznała, że referendum jest narzędziem, które powinno być używane w sytuacjach ostatecznych i skoro kontrowersyjny projekt został wycofany z Sejmu to nie należy nadużywać energii i czasu mieszkańców wzywając ich do wypowiadania się w nieistniejącej kwestii.
Stąd decyzja o odstąpieniu od referendum. Traktujemy jednak tę rezygnację jako akt dobrej woli i rozsądku, i tego samego oczekujemy od ustawodawcy. Jednak w związku z tym, że zapowiadane są dalsze prace nad tematem metropolii warszawskiej i nie wiadomo jak będą wyglądały kolejne propozycje, nie wykluczamy, że ponownie ogłosimy referendum. Jeśli tak się stanie to będziemy gorąco zachęcać do wzięcia w nim udziału.

WIĘCEJ