Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Rafał Zdzierela zwrócili się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Zmiana ma ułatwić funkcjonowanie miasta m.in. w zakresie dróg, ładu przestrzennego i pozyskiwania środków unijnych.

Ostatnie zmiany w rządzie - zarówno na stanowisku Premiera RP jak i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji są bezpośrednią przyczyną ponowienia wniosku o rozpoczęcie inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę o samorządzie powiatowym oraz ustawę kodeks wyborczy, a w konsekwencji o zrównanie rangi Piły z 65 największymi ośrodkami w Polsce posiadającymi status powiatu grodzkiego.

Podczas konferencji prasowej w tej sprawie prezydent Piotr Głowski wspólnie z wiceprzewodniczącą Rady Miasta Piły panią Marią Kubicą przypomniał słowa byłego już szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka wypowiedziane w drugiej połowie 2015 roku - w czasie kampanii wyborczej: „PiS ma również przygotowany projekt dotyczący byłych miast wojewódzkich. Uważamy, że odgrywają one większą rolę niż wynika to z ich obecnego usytuowania. Naszym zdaniem należy wzmocnić te miasta - tłumaczył Błaszczak. - W jaki sposób można tego dokonać? - Jednym z pomysłów jest przekształcenie ich w powiaty grodzkie".

Prezydent zauważył również, że prace regulujące na nowo ustrój samorządów są dobrym momentem na wszczęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie grodzkości Sieradza, Ciechanowa i Piły.

W piśmie skierowanym do Premiera czytamy m.in. o szansie na likwidację niektórych ograniczeń, które hamują jeszcze większy rozwój Piły, Sieradza i Ciechanowa. Przytaczane jest również pismo z 25 stycznia 2016 roku (pismo trzech prezydentów miast: Ciechanowa, Sieradza i Piły do Ministra MSWiA) z prośbą o rozpoczęcie prac legislacyjnych w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę toczące się prace nad ustawami, które mają na nowo regulować ustrój samorządów, mamy nadzieję, że nie będą dotyczyły wyłącznie spraw związanych z polityką, ale będą również rozwiązywały realne problemy samorządów - tak jak jest w przypadku naszego wniosku. Jako uzasadnienie przytoczono niezmiennie aktualne fragmenty uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha – miasta, które jako jedyne do tej pory skutecznie przeszło drogę: od powiatu ziemskiego do grodzkiego.

WIĘCEJ