21 maja 2012 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbędzie się konferencja Miasta w polityce rozwoju - prezentacja Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Opracowanie Założeń wynika z zapisów KSRR 2011-2020 oraz KPRK 2030.
WIĘCEJ