Wraz z Zarządem Związku Miast Polskich
wszystkim Prezydentom i Burmistrzom Miast,
Radnym oraz Pracownikom Samorządowym
życzę
radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one dla wszystkich
niezapomnianym czasem spędzonym w ciepłej, pogodnej i rodzinnej atmosferze.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
wiele sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnych.

Prezes Związku Miast Polskich

Zygmunt Frankiewicz