Ranking Liderów Miast

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK podsumował drugą edycję Rankingu Liderów Miast Przyszłości. Wyróżniono w nim dziewięć miast – po trzy miasta w trzech kategoriach. Najwyżej oceniono prezydentów Świnoujścia, Ełku i Gdyni.

Nagrody wręczono podczas sesji dialogu „Miasta Przyszłości” w Centrum Nauki Kopernik 16 marca 2016 r.

Wyróżnienia przyznano miastom w trzech kategoriach.

W pierwszej kategorii - ośrodków o liczbie ludności do 60 tysięcy mieszkańców - zwyciężył prezydent Świnoujścia - Janusz Żmurkiewicz. Wyróżniono ponadto Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu oraz prezydenta Krosna Piotra Przytockiego.

W kolejnej kategorii - od 60 do 120 tysięcy mieszkańców - tytuł lidera odebrał prezydent Ełku - Tomasz Andrukiewicz. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali prezydent Przemyśla Robert Choma oraz prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.

Jeśli chodzi o miasta powyżej 120 tysięcy mieszkańców to w gronie tym najwyżej oceniono prezydenta Gdyni - Wojciecha Szczurka. Drugie miejsce w zestawieniu zajął prezydent Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk, zaś trzecie prezydent Tychów - Andrzej Dziuba.

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK działa od 2009 r. jako przedsiębiorstwo społeczne. Dysponuje prawie stuosobową siecią specjalistów z kilkunastu obszarów wiedzy. W Radzie Strategicznej ośrodka zasiadają m.in.: laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus, wieloletni wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen oraz kilkanaście czołowych postaci polskiego życia publicznego. Wydaje publikacje, tworzy multimedia, prowadzi badania, organizuje wydarzenia, zarządza własną bazą wiedzy. Jego misją jest inspirowanie polskich decydentów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość oraz budowanie mostów między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: publicznym i prywatnym, teorią i praktyką, wiedzą i intuicją.

Celem ośrodka jest wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować lepsze decyzje.