Konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich jest partnerem Ministerstwa Rozwoju w projekcie pozakonkursowym „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej dotyczących wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach pierwszego etapu projektu Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w dwudniowych szkoleniach. Mają one przybliżyć tematykę i procedury partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które nie posiadają jeszcze w tym obszarze doświadczenia. Cykl 16 szkoleń, po jednym w każdym województwie, odbywa się w dwóch turach - wiosennej i jesiennej. Pierwsze szkolenia miały już miejsce w Rzeszowie (8-9 maja), w Gdańsku (15-16 maja), w Poznaniu (29-30 maja), w Bydgoszczy (5-6 czerwca) i we Wrocławiu (12-13 czerwca). Następne odbędą się w Opolu (19-20 czerwca - są ostatnie wolne miejsca), Kielcach (26-27 czerwca).

Ruszyła również rekrutacja na szkolenia w sesji jesiennej w: Lublinie (4-5 września), Łodzi (11-12 września), Zielonej Górze (18-19 września) i Białymstoku (25-26 września), Szczecinie (2-3 października), Katowicach (9-10 października), Krakowie (16-17 października) i Warszawie (23-24 października).

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem poświęconej projektowi podstrony internetowej - http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/szkolenia...

Do udziału w szkoleniu regionalnym zapraszamy osoby zainteresowane wdrażaniem inwestycji w formule PPP, zatrudnione w JST czy jednostkach podległych, w tym w szczególności decydentów i urzędników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi, obsługą prawną.

Każde szkolenie to 2 dni wytężonej pracy, podczas których zostaną przekazane uczestnikom zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP. Program obejmuje m.in.: szczegółowe omówienie istoty PPP, źródła prawa i przykłady inwestycji z polskiego rynku PPP. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przebiegiem całego procesu – od wyboru źródeł finansowania projektu PPP, poprzez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, aż do podpisania umowy ze stroną prywatną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.

Prowadzenie szkoleń powierzono trenerom z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie PPP w Polsce oraz praktykom samorządowym, którzy zrealizowali różne przedsięwzięcia w tej formule. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty, ciekawe dla pracowników sektora publicznego, starając się w ten sposób „odczarować” formułę PPP z mitów i niedomówień, które wokół niej narosły. Program drugiego dnia szkolenia zawiera również czas na indywidualne konsultacje u trenerów i ekspertów, które mogą dotyczyć Państwa potencjalnych pomysłów inwestycji realizowanych w tej formule.

Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu na miejsce szkolenia, pozostałe koszty finansowane są ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Kontaktem z uczestnikami szkoleń zajmują się:

Joanna Ludwiczak - joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl, tel. 61 633 50 53

Agnieszka Figna - agnieszka.figna@zmp.poznan.pl, tel. 61 633 50 53
WIĘCEJ