27 maja to dla Polski data wyjątkowa. Tego dnia, już od 27 lat, świętujemy rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Rybnik uczci ten wyjątkowy dzień specjalną sesją Rady Miasta Rybnika w czwartek, 25 maja.
Na sesji rybniccy radni będą głosować nad uchwałą w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności. Uchwała, o której podjęcie wnioskuje grupa rybnickich radnych, przekazana zostanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu, przewodniczącym klubów parlamentarnych i poselskich.

Apel stanowi wyraz sprzeciwu wobec wprowadzanych i zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Podnosi też kwestię konieczności respektowania postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zagwarantowania członkom społeczności lokalnych prawa decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych.
Dokument zwraca też uwagę na próby dyskredytowania dorobku wspólnot samorządowych, postulując podjęcie debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Akcentuje też konieczność poddania szerokim konsultacjom społecznym wszelkich planów zmian prawa samorządowego z zainteresowanymi środowiskami.

Dzień Samorządu Terytorialnego w Rybniku uczczony zostanie dodatkowo wywieszeniem w reprezentatywnych punktach miasta flag Rybnika oraz – w nawiązaniu do wartości zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego – Unii Europejskiej. Z okazji święta każdy mieszkaniec, który w dniach 27-28 maja odwiedzi punkt informacji miejskiej Halo! Rybnik otrzyma na hasło: ‘samorząd’ miejski gadżet.

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce zaowocowało wieloma pozytywnymi zmianami w całym kraju, także w Rybniku. Możliwość współdecydowania przez mieszkańców o kierunkach rozwoju miasta to jedna z największych zdobyczy tego systemu. Wartością dodaną jest tutaj stale pogłębiająca się integracja lokalnych wspólnot. Cieszy mnie fakt, że zjawisko to widoczne jest także w Rybniku. Pozytywne zmiany nie byłyby możliwe bez zaangażowania ludzi, którzy zawodowo i społecznie pracują na rzecz Miasta. Wszystkim osobom działającym na rzecz Rybnika dziękuję za twórcze podejście do realizowania zasady samorządności, otwartość na wyzwania i zaangażowanie w przedsięwzięcia służące szeroko rozumianemu rozwojowi miasta – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

WIĘCEJ