Inwestycja, polegająca na budowie 8-mieszkaniowego budynku socjalnego oraz dwóch 16-mieszkaniowych budynków komunalnych wynika z realizacji pilotażowego programu RBS – Rybnickie Budownictwo Społeczne. Z wnioskiem do BGK o udzielenie dofinansowania do realizację dwóch pionierskich projektów Miasto wystąpiło z końcem września ubiegłego roku.

- Budownictwo socjalne i komunalne to jedno z priorytetowych zadań tegorocznego budżetu miasta – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Otrzymana dotacja, a co za tym idzie możliwość budowy nowych budynków mieszkalnych, to ważny krok na drodze do poszerzania oferty mieszkaniowej Rybnika - dodaje prezydent.

Dwa budynki komunalne jakie powstaną przy ul. Kolejowej to bloki o prostej i zwartej bryle, zaprojektowane w standardzie multi-komfort, wyposażone w ekologiczną formę ogrzewania gazowego. W każdym budynku będzie zlokalizowanych po 16 lokali mieszkalnych, do każdego mieszkania przypisane zostanie pomieszczenie przynależne. Łączna powierzchnia użytkowa lokali w jednym budynku wyniesie 825,63 m2. Całkowity koszt inwestycji osiągnie wartość 6.372.311,21 zł. Inwestycja w całości zostanie zrealizowana przez Miasto Rybnik, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli bezzwrotnej dotacji w wysokości – 2.230.308,90 zł, co pokryje 35% kosztów zadania. Miasto na realizację inwestycji wyłoży z budżetu kwotę – 4.142.002,31 zł, co pokryje 65% kosztów zadania.

Budynek socjalny przy ul. Kadłubka będzie budynkiem o prostej i zwartej bryle, zaprojektowany w standardzie multi-komfort, w którym będzie zlokalizowanych 8 lokali mieszkalnych, każde mieszkanie będzie posiadało niezależne wejście. W budynku nie ma klatek schodowych ani części wspólnych. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 327,08 m2. Całkowity koszt inwestycji osiągnie wartość 1.214.933,14 zł. Inwestycja w całości zostanie zrealizowana przez Miasto Rybnik, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli bezzwrotnej dotacji w wysokości – 425.226,58 zł, co pokryje 35% kosztów zadania.

WIĘCEJ