Ukazał się "Samorząd Miejski", a w nim m.in. informacja o efektach działania Związku w 2015 roku oraz o styczniowych ustaleniach Zarządu ZMP i zwołanej pierwszy raz po dwumiesięcznej przerwie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W miesięczniku ponadto materiał o obywatelskim wysłuchaniu publicznym, które organizacje społeczne i środowiska akademickie zorganizowały w związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Polecamy ponadto teksty prezentujące nagrodzone projekty w drugiej edycji Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania - Razem dla rozwoju. To przedsięwzięcia zrealizowane przez Aglomerację Wałbrzyską i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

WIĘCEJ