12 grudnia br. ogólnopolskie organizacje gmin i powiatów - Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich zorganizowały społeczne wysłuchanie publiczne w sprawie proponowanych prze rząd zmian w systemie oświaty. W "Samorządzie Miejskim" prezentujemy szeroką relację z tego wydarzenia.

Piszemy ponadto o negatywnym stanowisku strony samorządowej w sprawie zaproponowanych przez ministerstwo edukacji zmian w podziale subwencji oświatowej zaprezentowanych podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W miesięczniku także relacja z konferencji o jakości powietrza w polskich miastach, zwłaszcza w uzdrowiskach. Na temat zarządzania jakością powietrza rozmawiali prezydenci i burmistrzowie, a także przedstawiciele ministerstw oraz organizacji pozarządowych i firm z branży ochrony środowiska podczas konferencji, która odbyła się 16 listopada br. w Warszawie. Konferencję zorganizował Związek Miast Polskich, Bussines Center Club oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych.

WIĘCEJ