W najnowszym numerze miesięcznika „Samorząd Miejski” m.in. obszerna relacja z niedawnego Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Serocku oraz z Forum Samorządowego, jakie 16 marca odbyło się w Warszawie.

W materiale opisującym ostatnie ustalenia Zarządu ZMP o apelu o podjęcie jak najszybciej kroków zmierzających do zmiany aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew oraz o danie samorządom większych możliwości ochrony zieleni, w ich granicach administracyjnych.

W „Samorządzie Miejskim” piszemy ponadto o Społecznej Agencji Najmu - innowacyjnym narzędziu polityki mieszkaniowej wypracowanym przez fundację Habitat for Humanity we współpracy ze środowiskiem akademickim.

WIĘCEJ