W „Samorządzie Miejskim” m.in. o wystąpieniu Związku Miast Polskich wobec opublikowanego w ostatnim czasie przez NIK stanowiska pokontrolnego dotyczącego dotacji na zadania zlecone. Związek wystąpił o rzetelne policzenie wszystkich kosztów tych zadań, a także o umożliwienie wykazywania ich dofinansowania ze środków własnych JST w sprawozdawczości budżetowej.

W „Samorządzie Miejskim” także relacje z trzech letnich posiedzeń Zarządu Związku, podczas których zajmowano się m.in. dofinansowaniem ze środków UE sieci dróg krajowych poza siecią TEN-T, projektem ustawy o działalności leczniczej, a także polityką zintegrowanej informatyzacji państwa.

W miesięczniku ponadto materiał o tym, jak polskie miasta okazały solidarność i zrozumienie wobec dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazły się dziesiątki gmin dotkniętych nawałnicą, jaka przeszła przez Polskę w nocy z 11 na 12 sierpnia.

Piszemy także o nowym cyklu badań Systemu Analiz Samorządowych, ogłoszonym przez ZMP. Rozpoczyna się właśnie gromadzenie danych za 2016 rok.

W rubryce „Miasta jubileuszowe” tym razem najbogatsze miasto powiatowe w Polsce - Polkowice, które w tym roku obchodzą rocznicę 50-lecia odzyskania praw miejskich.

WIĘCEJ