Na sesji Rady Miejskiej 30 marca 2016 roku słupscy Rajcy przyjęli pakiet trzech uchwał wspierających lokalny biznes. Pakiet pn. „Słupsk wspiera Biznes” wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla słupskich przedsiębiorców.

Pakiet pn. „Słupsk wspiera Biznes” wprowadza zwolnienia z podatku od nieruchomości dla trzech grup słupskich przedsiębiorców. Ma na celu stymulowanie zarówno rozwoju szeroko pojętej, głównie małej i średniej, przedsiębiorczości w Słupsku, jak i wsparcie branż zagrożonych wyginięciem, firm innowacyjnych oraz ożywienie centrum miasta.

Pakiet „Słupsk wspiera Biznes” to kompleksowy system zachęt inwestycyjnych w formie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Słupska.

W skład Pakietu wchodzą :

  • Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska
  • Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska
  • Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
WIĘCEJ