Rada Miasta Sopotu sprzeciwia się w tym apelu „wszelkim tendencjom zmierzającym do zmniejszenia roli suwerena i samorządów w życiu publicznym w Polsce z niepokojem jednocześnie traktując powracająca centralizację Państwa”.

Zmiana ordynacji wyborczej w okresie krótszym niż rok przed przeprowadzeniem wyborów stanowi realne zagrożenie dla zasad prawa wyborczego oraz zasad państwa [prawa, a pośpiech towarzyszący procedowaniu ustawy wprowadza realne niebezpieczeństwo dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w Polsce- czytamy w apelu. - Nie do zaakceptowania jest tryb procedowania ustawy wprowadzający zmiany pod obrady sejmu w formie projektu poselskiego. Wybór takiego trybu legislacji maksymalnie skraca ten proces w sejmie, odrzucając głos suwerena, nie do[puszczając do konsultacji społecznych i udziału obywateli , organizacji pozarządowych i reprezentacji samorządów w procesie przyjęcia tak ważnej dla narodu ustawy.

Radni zwracają też uwagę, że społecznie nie do przyjęcia są propozycje zmian zakładające upolitycznienie Państwowej Komisji Wyborczej.

Cały tekst apelu w załączniku.