Wydatki w wysokości ponad 503 mln zł, dochody na poziomie ponad 452 mln zł, inwestycje za ponad 142 mln zł, wydatki na oświatę – 127 mln zł, na pomoc społeczną i rodzinę ponad 102 mln zł, znaczące podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Rekordowy, prospołeczny, prorozwojowy, przekraczający 0,5 mld zł – tak w skrócie można opisać przyjęty przez Radę Miejską w Suwałkach budżet miasta na 2018 rok. Za projektem głosowało 14 radnych, 9 było przeciw.

Dochody to 452.178.332 zł, bieżące – 383.866.097 zł, majątkowe – 68.312.235 zł, m.in.: środki z Unii Europejskiej – 48.520.710 zł, środki z Budżetu Państwa – 2.700.000 zł, środki od przedsiębiorców – 10.750.000 zł.
Wydatki to 503.735.863 zł, bieżące – 361.346.874 zł, majątkowe – 142.388.989 zł.

To budżet jakiego do tej pory Suwałki nie miały. Olbrzymi nacisk położyliśmy w nim na ludzi, na naszych mieszkańców. Wiele zapisów budżetu jest dedykowanych bezpośrednio dla nich – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – To jest budżet wzrostu, odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania społeczne i budżet szansy – wykorzystania możliwości, które daje Unia Europejska – dodał.

WIĘCEJ