Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie
Miast Członkowskich Związku Miast Polskich

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy kolejny cykl monitorowania usług publicznych w miastach, w ramach Systemu Analiz Samorządowych. Za pośrednictwem internetu gromadzić będziemy dane za rok 2017.

Udział w bazie danych SAS umożliwia dokonywanie porównań z innymi miastami przy użyciu wielu wskaźników pozwalających na ocenę nakładów, efektów i efektywności usług. Rezultaty dotychczasowych prac można oglądać na stronie internetowej Systemu Analiz Samorządowych (www.systemanaliz.pl).

W przypadku miast, które w roku ubiegłym rejestrowały się, nie ma potrzeby ponownej rejestracji – korzystają z dotychczasowego loginu i hasła. Miasta, które chciałyby przystąpić do SAS, a dotychczas nie rejestrowały się, dokonują rejestracji na stronie Systemu Analiz Samorządowych (www.systemanaliz.pl/rejestracja). Uczestnictwo w SAS związane jest z koniecznością wskazania koordynatora miejskiego oraz koordynatorów sektorowych. Intencją SAS jest doskonalenie zarządzania miastem, dlatego sugerujemy, aby koordynatorzy miejscy byli pracownikami urzędu, a nie jednostek podległych/wykonawczych. Osoby te będą dla nas współpracownikami, z którymi w razie potrzeby nawiążemy telefoniczny kontakt. Zadaniem koordynatora miejskiego będzie nadzorowanie prac dotyczących zbierania danych dla SAS, natomiast koordynatorzy sektorowi odpowiadają za gromadzenie danych w „swoich” sektorach usług. Szczegółowy opis sposobu rejestracji zamieszczony jest na stronie Systemu w zakładce „Jak przystąpić do badań SAS”.

Jednocześnie uprzejmie prosimy, aby wszystkie miasta, które chcą udostępnić bazie danych SAS swoje dane za 2017 rok, zgłosiły swój udział, przesyłając na adres sas@zmp.poznan.pl: imię i nazwisko koordynatora miejskiego, nazwę JST, adres mailowy oraz numer telefonu.

Zachęcam Państwa do korzystania ze strony Systemu Analiz Samorządowych (www.systemanaliz.pl), z danych umieszczonych w bazie oraz przeglądania wskaźników. Dane zbierane od Państwa są wciąż decydujące dla jakości naszego monitoringu, ponieważ statystyka publiczna, z której także korzystamy, wciąż jeszcze nie obejmuje wielu ważnych dziedzin życia miast. Dzięki naszym działaniom została podjęta inicjatywa budowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych, co zajmie kilka lat. System powstaje w oparciu o doświadczenia SAS, dlatego udział Państwa w naszym monitoringu jest tak ważny.

Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Porawski
dyrektor Biura ZMP