III edycja targów odnawialnych źródeł energii - Energy Expo Arena - odbędzie się w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Mazury S.A.

Targi EEA dają szansę zaprezentowania oferty produktowej z branży OZE szerokiemu gronu odbiorców. Umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów handlowych i biznesowych, a także są miejscem propagowania wiedzy, która ma zaowocować rozwojem rynku eko-energii w Polsce. Na wydarzeniu obecni będą producenci z branży OZE, doradztwa i innowacji, którzy zaprezentują rozwiązania m.in. z zakresu energetyki prosumenckiej, elektrowni wiatrowych i wodnych, fotowoltaiki i energii geotermalnej.

W tym roku po raz pierwszy w Polsce zorganizowana zostanie strefa „Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast“, która z założenia ma być odpowiedzią na problemy z jakimi borykają się współczesne miasta i aglomeracje. Jesteśmy świadkami niespotykanego w swojej skali, rozwoju technologii ukierunkowanej na zarządzanie tkanką miejską w newralgicznych obszarach takich jak: energetyka, transport, infrastruktura drogowa, telekomunikacja. Czas więc najwyższy, aby oferowane na rynku technologie po raz pierwszy pokazać na imprezie targowej, a nie omawiać je tylko na konferencjach w gronie ekspertów.

Nieodłączną częścią targów są konferencje i szkolenia, które odbywają się w ich trakcie. W tym roku będzie to m.in. konferencja „Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast” adresowana do samorządowców. Partnerem strategicznym tego spotkania został Związek Miast Polskich.


WIĘCEJ