12 kwietnia na Sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęto uchwałę w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Radni przyjęli również treść Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej.

WIĘCEJ