Urząd m.st. Warszawy zaprasza na konferencję poświęconą tematyce wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny.

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje projekt „Ochotnicy warszawscy”. Jest to kompleksowe działanie mające na celu promocję i systemowe wsparcie rozwoju wolontariatu w stolicy. „Ochotnicy warszawscy” to innowacyjny projekt w skali naszego kraju, inspirowany doświadczeniami innych dużych miast, ale dostosowany do lokalnych potrzeb. Oparty jest o działania z zakresu komunikacji i promocji, wsparcia organizacji pozarządowych i instytucji (organizatorów wolontariatu), jak i samych wolontariuszy. Wykorzystuje potencjał współpracy partnerów instytucjonalnych, pozarządowych i biznesowych aktywnie działających w mieście.

Konferencja będzie okazją do poznania najważniejszych założeń i metod wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny (w tym rozwoju wolontariatu pracowniczego w instytucjach publicznych). Organizatorzy położą duży nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami wydarzenia.

Zaproszenie kierowane jest do władz samorządu lokalnego, urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie różnorodnych działań społecznych i za politykę kadrową (wolontariat pracowniczy) oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu lub wspierających współpracę trzeciego sektora z samorządem lokalnym.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2017 r. w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce konferencji oraz noclegu.

Szczegóły na temat wydarzenia, program konferencji i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.ochotnicy.waw.pl/konferencja