Cztery tygodnie po tragicznej w skutkach nawałnicy na Pomorzu, z apelem o pomoc dla poszkodowanych zwrócił się burmistrz Tucholi. - Kiedy minął szok związany z przyzwyczajeniem się do tych olbrzymich zniszczeń i doprowadzeniem do w miarę normalnego życia z prądem i innymi dobrami współczesnej cywilizacji - nadszedł czas kompleksowego sprzątania i odbudowy. Można dzisiaj powiedzieć, mając chociażby informację z przekazów medialnych, że to również okres pięknego odruchu otwartych serc gotowych nieść pomoc w różnej formie poszkodowanym - czytamy w Apelu.

Burmistrz prosi szczególnie o pomoc dla ośmiu rodzin domu położonego w miejscowości Kiełpin - Wymysłowo. W budynku tym uszkodzeniu w znacznym stopniu uległo stare pokrycie azbestowe. Zalane zostały mieszkania. Mieszkańcy tego domu to byli pracownicy, bądź ich dzieci, zlikwidowanego w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku PGR. Utrzymują się oni z emerytur lub pracy, niestety nie zawsze dobrze płatnej.

Na wymianę dachu i niezbędną naprawę więźby dachowej, potrzebna jest kwota ok. 70 tys. zł. Można też zaproponować pomoc w postaci materiałów budowlanych potrzebnych do tego remontu.
Wpłat na pomoc dla mieszkańców przedmiotowego domu można dokonywać na specjalnie utworzone konto pomocowe przy Urzędzie Miejskim w Tucholi nr 71 8174 0004 0000 2163 2000 0258.


Pomocy także potrzebują mieszkańcy Żnina. Burmistrz tego miasta wystosował Apel o pomoc. Postanowiono utworzyć specjalne konto przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na które można wpłacać pieniądze na wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców.
Nr konta: 17 8181 0000 0001 2755 2000 0010 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnicę w dniu 11.08.2017 r.”


Mając na względzie dramatyczną sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy gminy Brusy, apelujmy o wsparcie finansowe. Żywioł zniszczył tu i odebrał wielu ludziom dorobek ich życia. Dach nad głową straciło ponad 20 rodzin, ponad 600 budynków mieszkalnych zostało poważnie uszkodzonych (dane aktualne 15 sierpnia), odnotowano liczne straty w budynkach gospodarczych oraz straty w uprawach leśnych i rolnych.

Wsparcia można udzielać:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

BS Koronowo o/Brusy nr konta 38 8144 0005 2005 0500 3400 0001

(kontakt – skarbnik gminy Brusy, Ewa Trzebiatowska-Gryglewska, 784 090 352)


Samorządy, które chciałyby wesprzeć gminę Czersk likwidacji skutków kataklizmu, prosimy o przekazywanie środków finansowych na konto nr 86 8342 0009 5000 2600 2000 0001 dopiskiem „Nawałnica – Gmina Czersk”.


Na terenie gminy Sępólno Krajeńskie nawałnice wyrządziły ogromne szkody zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i inwentarskich, w uprawach rolnych, środowisku oraz infrastrukturze drogowej i mieniu komunalnym. Niszczycielska aura objęła obszar 1/3 gminy. Straty w budynkach mieszkalnych dotknęły ponad 200 rodzin, zniszczenia i uszkodzenia wystąpiły w ponad 320 budynkach gospodarczych. Przekazujemy Apel burmistrza

Gmina Sępólno Krajeńskie uruchomiła rachunek bankowy, na który można przekazywać dowolne środki finansowe przeznaczone na pomoc w likwidacji skutków nawałnicy:

Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
konto: BGŻ BNP PARIBAS nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620
treść przelewu: likwidacja skutków nawałnicy
(kontakt - skarbnik lub sekretarz gminy Sępólno Krajeńskie, tel. 52 389 42 01, 52 389 42 50 lub 52 389 42 30)

Przekazujemy apel Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.