Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku, w którego strukturach znajduje się Informacja Turystyczna, otrzymał wyniki badań prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną w 2017 roku „Tajemniczy klient w placówce IT”.

Badanie realizowane było podczas sezonu letniego: od lipca do września 2017 roku we wszystkich certyfikowanych jednostkach Informacji Turystycznej: punktach Informacji Turystycznej (PIT) oraz centrach Informacji Turystycznej (CIT).

Włocławska Informacja zajęła 1 miejsce w kraju za Jakość obsługi klienta – ranking placówek 3-gwiazdkowych.
Oceny dokonano na podstawie przeprowadzonej wizyty w IT „tajemniczego klienta” . Badanie zostało przeprowadzone na próbie 79 wybranych punktów „it”, przy założeniu reprezentatywności dla każdej z czterech kategorii informacji turystycznej, który oceniał merytoryczne przygotowanie pracowników: prezentację oferty noclegowej, prezentację atrakcji turystycznych, prezentację imprez regionalnych, prezentację innych form spędzania wolnego czasu, a także gotowość służenia pomocą, czystość lokalu, dostępność darmowych materiałów informacyjnych lub możliwość wydruku przygotowanej oferty. Oceniano także wygląd placówki oraz prezentację pracowników i ich stanowiska pracy.

Drugim kryterium oceny były zapytania wysyłane do IT za pośrednictwem poczty e-mail. Badanie zrealizowane zostało na próbie 370 certyfikowanych placówek IT. Projekt zakładał jedną próbę kontaktu w j. polskim oraz w j. angielskim. W tym celu utworzono 5 różnych fikcyjnych kont email imitujących konta turysty z Polski oraz 5 „obcojęzycznych” kont. Do każdego punktu „it” zostały wysłane dwa zapytania różnej treści i z różnych adresów – zarówno „polskich” jak i „zagranicznych”.