Ze względu na małą liczbę zgłoszeń, nie dobędzie się tzw. wolna trybuna w ramach Forum Miast podczas I Kongresu Polityki Miejskiej i XV Kongresu Miast Polskich w Krakowie.