Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który dotyczy 33 gmin i ponad 2,5 mln osób został złożony do Sejmu bez konsultacji z obywatelami. Narusza on interesy mieszkańców stołecznych i podwarszawskich gmin. Nie możemy się zgodzić na to, by władza ignorowała głos obywateli i podejmowała za nich decyzje. Z ludźmi trzeba rozmawiać. Wszyscy na to zasługują, na tym polega demokracja.

Zarząd Związku Miast Polskich w stanowisku z 20 stycznia 2017 r. tak podsumował jakość tworzonego obecnie prawa: „…brak rzetelnych konsultacji społecznych oraz zbyt krótki czas na opiniowanie projektów. Projekty poselskie tworzone są praktycznie bez żadnych reguł, w tym bez obowiązku konsultacji. Parlament praktycznie zmarginalizował instytucję wysłuchania publicznego, a także nie traktuje poważnie większości projektów obywatelskich”.

Dlatego słusznym żądaniem jest oczekiwanie:

1. Wycofania z Sejmu antyspołecznej i antysamorządowej „ustawy Sasina”. Nie powinna być ona w ogóle przedmiotem obrad.
2. Przeprowadzenia przez rząd uczciwych konsultacji społecznych na temat ustroju miasta stołecznego Warszawy. Autorem nowego projektu powinien być rząd i resort administracji w ścisłej współpracy z samorządami.
3. Włączenia w konsultacje jak najszerszych grup społecznych, reprezentujących wszystkie środowiska lokalne oraz ekspertów.
4. Przedstawienia wszystkich konsekwencji planowanych rozwiązań: prawnych, finansowych, zarządczych i innych, które będą miały wpływ na codzienne życie mieszkańców.
5. Przestrzegania zasady, że ludzi trzeba słuchać – „i młodszych i starszych, i biednych i bogatych”, bo Polska jest naszym wspólnym dobrem.
6. Unikania przez rząd arogancji i pychy oraz kierowania się w swojej pracy pokorą, umiarem, roztropnością w działaniu i odpowiedzialnością.

Powyższe zasady muszą dotyczyć wszelkich działań rządu i parlamentu. Sprawy socjalne są bardzo ważne, bo pozwalają na godne życie. Ale nie można zapominać o sferze wolności osobistej i przywiązaniu do naszych małych Ojczyzn. Nie może być zgody na podejmowanie decyzji za nas i „uszczęśliwianie na siłę”.

Jesteśmy jednym Narodem i wszyscy kochamy Polskę. Czas na prawdziwą dobrą zmianę w samorządach – zmianę, która skończy z dzieleniem Polaków i będzie szanować zasadę, która jest prawem każdego Polaka: „Nic o nas bez nas”.

Wołomin, 3 lutego 2017 r.


Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina