Rada Miejska w Wołominie na wniosek Burmistrz Elżbiety Radwan zdecydowała o udzieleniu pomocy gminie Czersk, która ucierpiała w sierpniowych nawałnicach.

Wysokość ofiarowanej kwoty wynosi 20 tys. zł i zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznej dla tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Takie zapotrzebowanie zgłosiła Burmistrz Czerska w kontakcie z włodarzami Wołomina.
Na miejscu byli również Strażacy z Wołomina, którzy potwierdzili zapotrzebowanie tamtejszej jednostki na sprzęt specjalistyczny. W ubiegłym miesiącu w rejonach objętych kataklizmem pomocy udzielało 6 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Wołomin i z pozostałych jednostek z terenu gminy oraz dwa średnie wozy bojowe wraz ze sprzętem niezbędnym do pomocy. Strażacy docelowo przebywali na terenie dotkniętym zniszczeniami przez siedem dni i zajmowali się wycinką zniszczonych przez wichurę drzew.