Szanowni Państwo
Burmistrzowie i Prezydenci
Miast Członkowskich ZMP

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety ZMP „Najważniejsze wydarzenia w miastach w roku 2017 ”. Jak co roku Biuro Związku Miast Polskich zbiera informacje na temat najważniejszych imprez i uroczystości, jakie będą miały miejsce w danym roku w miastach członkowskich. Publikowane są one w „Kalendarzu wydarzeń”, który jest zamieszczony na stronie internetowej ZMP – www.miasta.pl. Kalendarz uzupełniamy cały czas na bieżąco.

Dzięki pozyskanym od Państwa wiadomościom możemy - za pośrednictwem miesięcznika on-line „Samorząd Miejski”, newslettera oraz strony internetowej ZMP (www.miasta.pl) - skuteczniej informować o aktywności naszych miast.

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety „Najważniejsze wydarzenia w miastach w roku 2017” - w wersji elektronicznej lub w programie Word - i odesłanie jej w przypadku wersji tradycyjnej:
- mailem - redakcja@zmp.poznan.pl,
lub
- faksem – 61 633 50 60.
Prosimy o wybranie najlepiej 3-5 najistotniejszych z punktu widzenia miasta imprez. Jeśli nie mają Państwo jeszcze ustalonych terminów imprez czy wydarzeń, prosimy o podanie orientacyjnych dat, a później o dosłanie dokładnych danych.


Z wyrazami szacunku

Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP


Kontakt: 61 633 50 54

WIĘCEJ