Przez ostatnie 12 lat konferencje organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego stały się forum dyskusji pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej.

Wiodące tematy tegorocznej edycji to:

  • kryzys zanieczyszczenia powietrza – przyczyny i rozwiązania
  • inwestycje konieczne do poprawy sytuacji środowiska naturalnego: jakie i ile?
  • kierunki i priorytety finansowania infrastruktury energetycznej i transportowej
  • budownictwo mieszkaniowe – potrzeby gmin i sposoby ich zaspokojenia
  • modele finansowania inwestycji energetycznych, transportowych i mieszkaniowych

Pierwszego dnia obrad, w trakcie sesji plenarnej zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości w czterech blokach poświęconych tym zagadnieniom.

Drugi dzień konferencji to równoległe seminaria:
I. ENERGETYKA, TRANSPORT
II. MIESZKALNICTWO

Gośćmi organizowanych cyklicznie przez BGK i korporacje samorządowe konferencji są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, eksperci.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

WIĘCEJ