Komisja Wspólna ma się zająć niektórymi projektami poselskimi, kierowanymi do sejmu przez partie polityczne, a dotyczącymi samorządu terytorialnego.

Wniosek taki zgłosił prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, który jest przedstawicielem Związku Miast Polskich w Komisji. Ponieważ z zasady KWRiST opiniuje tylko projekty rządowe, niektóre ważne dla samorządu terytorialnego zmiany prawa są wprowadzane tzw. szybką ścieżką poselską (która omija żmudny proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych) – z pominięciem opinii strony samorządowej KW.
Jak powiedział prezydent Karnowski, z doniesień medialnych wynika, że partia Kukiz’15 złożyła w sejmie projekt ustawy dotyczącej likwidacji stanowisk doradców i asystentów w samorządach. Rok temu projekt, który zakładał likwidację tych stanowisk, a także stanowisk członków gabinetów politycznych w ministerstwach został skrytykowany przez wszystkie partie i odrzucony. Teraz powraca w okrojonej wersji – dotyczy tylko JST. Tymczasem we wszystkich samorządach w Polsce jest zaledwie 700 doradców i asystentów (a nie, jak piszą projektodawcy 10 tysięcy), co oznacza, że problem jest marginalny.

Współprowadzący obrady wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Sebastian Chwałek zaproponował również zaopiniowanie poselskiego projektu .Nowoczesnej, dotyczącego obligatoryjnych referendów w województwach.