Informacja dla Posłów i Senatorów opisująca ważne zdaniem samorządów okoliczności związane z trwająca debatą nt. zamówień in-house w Prawie zamówień publicznych.

WIĘCEJ