Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych Kongresu Miast Polskich, który odbędzie się 16-17 października 2017 r. w Krakowie, przygotowanie do druku wszystkich materiałów, druk i zamówienie dedykowanych gadżetów promocyjnych. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały do Biura Związku Miast Polskich, przy ulicy Roboczej 42 w Poznaniu.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29 sierpnia br. na adres: joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl oraz joanna.nowaczyk@zmp.poznan.pl. Ofertę można dodatkowo złożyć w powyższym terminie bezpośrednio w Biurze Związku Miast Polskich (ul. Robocza 42, 61-517 Poznań) w formie drukowanej z załączoną wersją elektroniczną do godziny 15.00.

Szczegóły zapytania nr 4 oraz załączniki dostępne są w zakładce zamówienia publiczne.