Posiedzenie Zarządu Związku, odbędzie się w Skierniewicach 15 września br. w Hotelu Dworek - ul. Piłsudskiego 24. Początek obrad o godzinie 14.30. Do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele miast z województwa łódzkiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Przemyślu.

2. Przyjęcie stanowiska Zarządu w sprawie „Pakietu dla średnich miast”.

3. Projekty legislacyjne ZMP:

a) projekt zmiany nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca br. (Radom).
b) projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Kraków).

4. Problematyka wynagrodzeń burmistrzów i prezydentów miast.

5. Informacja o akcji pomocy miastom członkowskim poszkodowanym przez nawałnice.

6. Problem połączenia gminy Ostrowice z miastem członkowskim Drawsko Pomorskie (gm. miejsko-wiejska).

7. Miasta – Liderzy (na XV Kongres Miast Polskich).

8. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (PRM),
b) o zmianie ustawy o cudzoziemcach (PRM),
c) o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego (MIiB),
d) o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach (MIiB),
e) o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (MRiF).

9. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MIiB ws. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości przeznaczonych na realizację na niej mieszkań na wynajem wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości,
b) MEN ws. szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych.

10. Korespondencja do rozpatrzenia.

11. Sprawy wniesione.