Zarząd ZMP podczas posiedzenia w Przemyślu 24 sierpnia wydelegował do Zespołu ds. Przeglądu Prawa Samorządowego przy Prezydencie RP - Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic i prezesa Związku Miast Polskich (do sekcji koordynującej Zespół) oraz Andrzeja Porawskiego, dyrektora Biura ZMP (do sekcji eksperckiej).

Powołanie Zespołu ds. Przeglądu Prawa Samorządowego zostało zapowiedziane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w maju br. podczas spotkania z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji samorządowych. Celem działań Zespołu ma być doskonalenie i upraszczania prawa samorządowego. Kluczem do efektywności takiego działania ma być prezydencka inicjatywa legislacyjna.