Aktualności
Thumb 1 3 297cd40942a5e7de9dc26987d2e8c1641792b4b2
18-19 października br. w Krakowie odbędzie się konferencja, której głównym celem jest zainicjowanie wymiany poglądów i opinii na temat realizacji polityk regionalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Thumb 1 3 67e50a074c8340a32a42e2e5a4ccfd74db2680a8
1 października 2012 r. odbyła się konferencja inaugurująca Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z pr...
Thumb 1 3 547672846e72d9a9e2bb6514fbc129a9f4f3bdff
Zapraszamy do udziału w IV Samorządowym Forum Kultury, które odbędzie się w Ostrowie Wlkp. i Kaliszu 25-26.10 br. Pierwszy dzień będzie poświęcony pamięci i tożsamości lokalnej, a drugi - osobom s...
Thumb 1 3 f5e2e32183b6491538f30a8d60f90196093fb634
|
Radni miejscy przyjęli uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 ea77f77041c8fa9aba85898493e820aab70ca32c
Instytut Spraw Publicznych oraz Program Narodów Zjednoczonych (UNDP) zapraszają JST na warsztat na temat zlecania zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej 12.10 br. w ramach VI Ogólnopols...
Thumb 1 3 fb17d46cc65877e0c3f0ba04dcc8079aa8426ae6
211 789 podpisów złożonych przez obywateli pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zanieśli 27 września br. samorządowcy do Sejmu w symbolicznym przemar...
Thumb 1 3 073f3cac60c04c17e59522e0768182d78fe75fba
Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 26 września br. współprzewodniczenie obradom po stronie samorządowej na kolejnych 9 miesięcy objął Mariusz Poznański, przewodni...
Thumb 1 3 e2923cd024a9976d8116eb8f9362b72f40a1f60e
Z udziałem ponad 700 samorządowców z całego kraju 26 i 27 września br. odbył się w Warszawie Samorządowy Kongres Oświaty. To największe w tym roku wydarzenie środowiska samorządowego. Spotkanie odb...
Thumb 1 3 442bdd227989714429882d909d701facc19876a0
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 21 września br. uzgodniono, że kwestie dotyczące uciążliwych dla otoczenia instalacji, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie, wymagają pilnego u...
Zapraszamy na posiedzenie Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej ZMP 2-3 października do Radomia.
Thumb 1 3 5768fdef4f3717ffdc056f95b5b1cc8c9a4c621b
1 października br. w MRR odbędzie się konferencja na temat Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z...
Thumb 1 3 b635accef675920ad386466f1b9e2417768a1556
W Lublinie zakończył się IV Kongres Urbanistyki Polskiej połączony z X Kongresem Miast Polskich.Prezydenci i burmistrzowie, planiści, architekci, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz organiz...
Thumb 1 3 ef23dbc18793a53a18c75eaa3c474b5d6df64ea4
17 września br. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja informacyjna dotycząca projektu predefiniowanego. Uczestnicy zapoznali się z formularzem wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego or...
Thumb 1 3 85eb5c015dc86b9a28750aac05605049d34970e1
Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Władysław Husejko, wieloletni koszaliński samorządowiec, który był radnym RM w Koszalinie oraz województwa, piastował funkcje wiceprezydenta miasta, przewodni...
Thumb 1 3 8b574293a7e1dfd8eee800d80b745f91c29400ae
Serwis Samorządowy PAP zaprasza do udziału w bezpłatnym konkursie "Samorządowe Notowania Europejskie". Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk samorządów korzystających z Funduszy Europejskich...
Thumb 1 3 b3766687dfc905e8f72718b4ccc36a2ac9893d4b
Szef sejmowej komisji samorządu, Piotr Zgorzelski (PSL) podczas 21. posiedzenia Sejmu 13 września br. zapytał MF, jakie kroki podjął, aby złagodzić obecny kryzys w finansach JST. W trakcie debaty w...
Thumb 1 3 235823562200110ba5393bfb5c17014d549a0a0c
Centrum Prawa Bankowego i Informacji, „Europejski Doradca Samorządowy” już po raz czwarty organizują, od października do listopada br., cykl konferencji dotyczących finansowania działalności samorz...
Thumb 1 3 14db7cae10e5794e66b6a6e2a8df189a669c98c6
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 21 września br. uzgodniono, że kwestie dotyczące uciążliwych dla otoczenia instalacji, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie, wymagają pilnego u...
Thumb 1 3 dc97397498f637eb8fc1f72d220f649b11f8b092
Komisja Środowiska Naturalnego Związku Miast Bałtyckich, miasto Gdańsk oraz Komisja Helsińska zapraszają na bezpłatną konferencję „Praktyczne doświadczenia w zaawansowanym oczyszczaniu ścieków komu...
Thumb 1 3 7af6ff1478260485d6cadab53246ecfb3efd22d0
Związek otrzymał dofinansowanie MSZ w ramach wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012. Od połowy września do połowy grudnia br. ZMP będzie realizować proj...
Thumb 1 3 59f03e87b85f1383ff00b030134bdc04d610c802
Ukazało się kolejne wydanie miesięcznika ZMP „Samorząd Miejski”. Można je znaleźć w nr 17 „Gazety Samorządu i Administracji”. W czasopiśmie m.in. tekst obywatelskiego projektu ustawy o zmianie usta...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x