Aktualności
Thumb 1 3 463416a617ac543e9603db5c78fc8d1959e7a44a
Podczas posiedzenia Komisji samorządowcy zgłosili postulaty udoskonalenia zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Obiecana przez Premiera zmiana ma pozwolić samorządom więcej inwestować, k...
Thumb 1 3 099d31038a08faca900d571d114d1754341065ad
Po 10 latach Biuro Literackie wraca do Legnicy z międzynarodowym projektem. Ambasadorzy Poezji 1. Polsko-Rosyjskie Spotkania Poetów to przedsięwzięcie, za sprawą którego literatura połączy na rok M...
Thumb 1 3 e819f9f7d85d95541a498d3459ec9f5963938f59
Podczas wspólnego posiedzenia ZMP i ŚZGiP, które odbyło się 16 września br. Gliwicach, członkowie obu organizacji omówili niezbędne zmiany w ustroju JST w kontekście nowych zadań i wyzwania bieżące...
Thumb 1 3 ee6aa6bc928b7c60811c38b35df87b3e0346a89c
Głównymi tematami posiedzenia Komisji w Radomiu 12-13 września br. były zagadnienia dotyczące publicznego transportu miejskiego oraz rozwój lokalnych portów lotniczych. Członkowie Komisji uczestnic...
Thumb 1 3 b5a85ebb9b65e5da965b3b617892bfa548b1c6aa
Ta społeczna inicjatywa niezależnych ekspertów medycznych ma na celu celem zwiększenie zakresu szczepień przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków ...
Tematyka Kongresu, który odbył się w Krakowie 7-8 listopada br., objąła politykę miejską w kontekście prac podjętych w Polsce i nowego okresu programowania w UE, a także rewitalizację i sposoby rea...
Thumb 1 3 c2ef7d708c0b3853289da88efb16d05515f0560b
Sosnowieccy seniorzy mają okazję pomalować swoje miasto i poznać technikę malowania graffiti. Wszystko to za sprawą akcji Nasze miasto w naszych rękach organizowanej w ramach projektu Seniorzy Decy...
Thumb 1 3 d781e155b8d522b3a4c0faa3a2a47bc36d37a804
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych ogłasza konkurs dla JST, w którym przyznawane są doroczne tytuły województwa, powiatu i gminy – przyjaznych seniorom. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 wrześni...
Thumb 1 3 cb2e9d4373afab610614efb256af6b64262e655b
12-13 września 2013 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się V Samorządowe Forum Kultury Związku Miast Polskich. Tegoroczne tematy Forum to m.in. zarządzanie strategiczne w kulturze, muzea oraz lokalni lider...
Szanowni PaństwoPrezydenci i Burmistrzowie Miastoraz Dyrektorzy Miejskich Pracowni Urbanistycznych We współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie organizujemy ko...
Thumb 1 3 99e7d2bb9d74933a03fd48bf05bff9a9517c64a0
Rewitalizacja, polityka mieszkaniowa, renowacja podwórek, optymalizacja użytkowania budynków i przekształcenia kluczowych przestrzeni publicznych - to obszary, w których współpracować będą Ruda Ślą...
Thumb 1 3 ce234fedc7ae8f1cff5f456cc8201655e4b700ad
Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina zaprasza na konferencję "Będzin Kazimierza Wielkiego. 655-lecie lokacji miasta", którą 18 września organizują m.in. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, ...
Podczas wspólnego posiedzenia ZMP i ŚZGiP, które odbędzie się 16 września br. w Gliwicach, zostanie uczczony jubileusz 20-lecia prezydentury Zygmunta Frankiewicza, a także omówione kwestie dotycząc...
Thumb 1 3 4b55778abdf0d110d52b2312ed768462a8f4c6c5
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz ZMP organizują ranking „Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią”, którego inauguracją ma być debata poświęcona pozytywnemu wymiarowi...
Thumb 1 3 516580a1de5c1491a7823b7f0ef59ea1ae9544bd
Klaster z Rudy Śląskiej jako jedyny z Polski znalazł się na światowej mapie międzynarodowej sieci klastrów. Członkowie rudzkiego klastra mogą nawiązać współpracę z firmami z 43 miejsc w Europie, A...
Thumb 1 3 13c864ff78bb0cb777139584481cbdc813d5b738
W legnickim Parku Miejskim powstaje Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna. Jej pierwszym elementem są ustawiane właśnie tablice, na których zawarte są informacje związane z parkiem. Będą jeszcze m.in. i...
Thumb 1 3 7580657498f3fa455872b0da62c31442e2a0b207
Jak żyje osoba starsza w Sopocie? Czego potrzebuje? Kto pomaga jej w codziennym funkcjonowaniu? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczyna badanie mieszkańców Sopotu wieku 75 i więcej ...
Thumb 1 3 1d1ef740768d8003bf972f1a129a49a067cde8e0
Podczas posiedzenia w Nowym Tomyślu 30 sierpnia 2013 r. członkowie Zarządu dyskutowali z Magdaleną Młochowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) na temat problemó...
Thumb 1 3 mys owice
|
W dniu 12 czerwca 2013 roku w Świdnicy, podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, odbyło się kolejne spotkanie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej.
Thumb 1 3 6098b0d028f1b94c63e905056456a06540cf5ab4
„Europejska Karawana teatrów ulicznych w Oleśnicy” to hasło, pod którym odbędą się tegoroczne szesnaste już Dni Europy w Oleśnicy. Impreza zorganizowana zostanie w dniach 13-15 września br.
Thumb 1 3 04dc531a0bd6d66eca629c698d4803fcbad3b0d5
To ostatni moment, by złożyć wniosek do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego w 2014 roku do wydania będzie aż 1.000.000 zł. Za te pieniądze może powstać np. osiedlowy plac zabaw...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x