Aktualności
Szanowni Państwo,zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja”. Konkurs organizuje Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Celem konkurs...
Thumb 1 3 a05487cc1978a46d16d9baa2f32c7ef9c8140f62
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych organizuje konkurs dla samorządów, które w latach 2012–2014 realizują programy lub projekty uwrażliwiające administrację na potrzeby osób starszych i wdrażaj...
Thumb 1 3 1db438268255b9ca3f6de4710d8a55e83f577613
W Galerii Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Czeladzi otwarto telecentrum. Jest ono jednym z elementów sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie miasta. W ramach projektu powstało ...
Thumb 1 3 8c59eae632081680a8ef48b7f1f0401b15614110
|
Rada Miasta Wałbrzycha, na wniosek Prezydenta Romana Szełemeja, przez aklamację przyjęła oświadczenie w sprawie poparcia europejskich aspiracji partnerskiego miasta Borysław oraz Państwa Ukrainy.
Thumb 1 3 0f46840c315bd4eba462b2b17867c9d6a6ba2529
Z ukraińskiego Tarnopola, miasta partnerskiego, napłynęły podziękowania za inicjatywę elblążan, którzy w geście solidarności przygotowali zdjęcia z wykorzystaniem ukraińskich barw.
Thumb 1 3 e69609d10203f4303242b29440ff6e7ffba698de
Przedstawiciele biznesu, touroperatorzy oraz dziennikarze norwescy wzięli udział w spotkaniu promującym Sopot jako destynację turystyczną i kongresową. Spotkanie odbyło się 26 marca br. w Oslo.
Thumb 1 3 d36992460ace452f62e41f17d1badb4297b9cf9a
20 marca w Chorzowie ruszyła kampania, która ma skłonić wszystkich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. To problem, który dotyka wszystkie miasta. W Chorzowie rocznie na trawniki, skw...
Thumb 1 3 dd981ef827affd9d0bd7c851dea145ade4088303
Podczas posiedzenia w Iławie 11 kwietnia br. członkowie Zarządu ZMP pozytywnie rozpatrzyli m.in. rządowe projekty ustaw o statystyce publicznej oraz Prawo wodne.
Thumb 1 3 efdda28b5052abf399bdf949e5ff2e7d3d042125
Poznań (ROPS), Dzierżoniów i Popielów to zdobywcy pierwszych trzech miejsc w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2014 - Samorząd jako pracodawca” – ogłoszono podczas konferencji 11 kwietnia w ...
To reakcja na skandaliczny artykuł Piotr Ciompa pt. „Powrót "trójkąta Buchacza"" z 8 kwietnia br. w "Rzeczpospolitej", na temat zmiany art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, dotyczącego spółek kom...
Thumb 1 3 855ba07ccd77d06dac9a9dca46c2bfee32309ad3
Miastem przedsiębiorczości, kreatywności i wysokiej jakości życia ma być Dzierżoniów według nowej strategii. Przyjęli ją dzierżoniowscy radni. Dokument ten jest niezbędny do starań o kolejne milion...
Podczas posiedzenia 11 kwietnia w Iławie członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. projekty ustaw: o statystyce publicznej i o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finanso...
Thumb 1 3 1d665e1b03f1838b41b6a1cc049b44718d2be49b
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło II etap prac nad Krajową Polityką Miejską (KPM) – nieformalną debatę nad tym dokumentem. KPM jest adresowana do wszystkich miast i koncentruje się ...
Thumb 1 3 1a43d9a5aa7336230f7aca50334a855d131a33eb
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski zaprasza miasta do przyłączenia się w dniach 2 i 3 maja do akcji „Majówka z Polską”.
Thumb 1 3 205
|
W numerze m.in. szeroka relacja z XXXV Zgromadzenie Ogólnego Związku Miast Polskich, informacja z kolejnego spotkania Komisji Wspólnej oraz wywiad z prezydentem Wałbrzycha wybranym do Zarządu ZMP.
Thumb 1 3 310ee04d0758dd22d52609c14d5e3e53e66ab35b
Sytuacja na Ukrainie była jednym z głównych tematów 26. Sesji Plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE), która odbyła się w Strasburgu 25-27 marca br. Delegaci uchwalili...
W związku z zabraniem 200 mln zł przeznaczonych na budowę i modernizację dróg lokalnych i przeznaczeniem ich dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, strona samorządowa podczas posiedzenia Komisji W...
Thumb 1 3 39900285120720378a266965063c7eeb2759da54
Debatą o odpadach rozpoczęła się Komisja Wspólna 26 marca br. Wiceminister środowiska, Stanisław Gawłowski przedstawił prezentację podsumowującą stan wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porzą...
Thumb 1 3 fd48e641101dd91ff661fcf50ca871aa4f6843d5
Kolejna edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej - VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego - odbędzie się w Katowicach w dniach 7-9 maja 2014 r. Dokładnie w tym czasie minie 10 lat o...
Thumb 1 3 d6839ff58a0cc43feadf28c0671b8b19c92ce2e2
Dąbrowa Górnicza stała się drugim miastem województwa śląskiego, w którym uchwalony został strategiczny dla miasta „rowerowy” dokument – Polityka Rowerowa miasta Dąbrowa Górnicza. Jako pierwsze pod...
Thumb 1 3 708bf66ad47cc20e8c8fc04a14b0ccc7cd3b080e
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej Samorządowego Lidera Zarządzania 2014 – Współpraca międzysamorządowa „Razem dla rozwoju” 25 marca 2014 r. w Warszawie wybrano do finału 13 projektów.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x