Aktualności
Thumb 1 3 235823562200110ba5393bfb5c17014d549a0a0c
Centrum Prawa Bankowego i Informacji, „Europejski Doradca Samorządowy” już po raz czwarty organizują, od października do listopada br., cykl konferencji dotyczących finansowania działalności samorz...
Thumb 1 3 14db7cae10e5794e66b6a6e2a8df189a669c98c6
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 21 września br. uzgodniono, że kwestie dotyczące uciążliwych dla otoczenia instalacji, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie, wymagają pilnego u...
Thumb 1 3 dc97397498f637eb8fc1f72d220f649b11f8b092
Komisja Środowiska Naturalnego Związku Miast Bałtyckich, miasto Gdańsk oraz Komisja Helsińska zapraszają na bezpłatną konferencję „Praktyczne doświadczenia w zaawansowanym oczyszczaniu ścieków komu...
Thumb 1 3 7af6ff1478260485d6cadab53246ecfb3efd22d0
Związek otrzymał dofinansowanie MSZ w ramach wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012. Od połowy września do połowy grudnia br. ZMP będzie realizować proj...
Thumb 1 3 59f03e87b85f1383ff00b030134bdc04d610c802
Ukazało się kolejne wydanie miesięcznika ZMP „Samorząd Miejski”. Można je znaleźć w nr 17 „Gazety Samorządu i Administracji”. W czasopiśmie m.in. tekst obywatelskiego projektu ustawy o zmianie usta...
Ukazało się kolejne wydanie miesięcznika ZMP „Samorząd Miejski”. Można je znaleźć w nr 17 „Gazety Samorządu i Administracji”. W czasopiśmie m.in. tekst obywatelskiego projektu ustawy o zmianie usta...
Prezes ZMP i Pełnomocnik KIU apelują do samorządowców o liczny udział, który ma być wyrazem poparcia dla prowadzonych przez organizacje samorządowe działań związanych z wdrożeniem oczekiwanych prze...
Thumb 1 3 f17da7ca05cfc916821eb257c49f2e6a343acaa4
27 września 2012 r. w Zamku Arcybiskupów w Uniejowie odbędzie się IV Forum Odnawialnych Źródeł Energii - Energia w Gminie „Energia i Środowisko”. Związek Miast Polskich jest partnerem strategiczny...
Thumb 1 3 130282ce1116b1d28debdb42f43fbf42f14ae3ab
Zapraszamy na konferencję informacyjną organizowaną 17 września br. w Warszawie przez ZMP na temat projektu predefiniowanego „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorow...
Thumb 1 3 f061de7baad234219e645518130d83dd817049f1
W Giżycku zakończono rewitalizację obszaru parkowego po dawnym cmentarzu przy ul. Warszawskiej. Powstał tam m.in. plac zabaw i fontanny, a także – na zapleczu - parking. Miasto otrzymało unijne dof...
Thumb 1 3 a478666f2c419d53d300ceb7174670e0c6a87495
Ruda Śląska do końca roku wyemituje obligacje komunalne o wartości 10 mln zł. Całość uzyskanej kwoty przeznaczona zostanie na wykup obligacji z lat 2005 i 2006. Decyzję w tej sprawie podjęli rudzcy...
Thumb 1 3 5963defd24961bae9f870646dd265822aa1325bb
Gospodarczy rozwój Dąbrowy rozpoczął się w XVIII w. Właśnie wpływ dawnych inwestycji na dzisiejszy biznes będzie tematem konferencji „Korzenie gospodarki w Dąbrowie Górniczej – kapitał zagraniczny ...
Thumb 1 3 a066661dda7e57ffca7e4daff699055c799e432f
Pod koniec sierpnia została oddana do użytku obwodnica Mińska Mazowieckiego – pierwszy odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy. Przed otwarciem obwodnicy przez Mińsk przejeżdżało ok. 7 tysięcy ...
Thumb 1 3 55e05001bfbe5fc267e6f9ea7f7d801371ef1d46
Po obchodach 70. rocznicy jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Łodzi pozostaną szczególne pamiątki - 3 murale przedstawiające dzieci z Bałut. Powstały na podstawie starych fotografii z...
Thumb 1 3 3bf7654e00aa99337f53ff49743f8f9fcdbb2376
W dniach od 17 do 19 września 2012r. w Mysłowicach odbędzie się trzydniowa Konferencja pod tytułem „Senior naszych czasów”. Impreza jest częścią wydarzeń organizowanych w ramach Kongresu „Obywatel ...
Thumb 1 3 be0a690948337dc8a8a28ed5edd6b3c66adbd58e
Zarząd ZMP podjął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym opowiedziano się za szybką ścieżką legislacyjną dla przepisu umożliwiającego stosowan...
Thumb 1 3 34b8e6be0bbedfa34bb828afe3c18cd9e8ce0028
Prezentujemy roboczą wersję samorządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz z opinią prawną.
W imieniu MAC zapraszamy do włączenia się do projektu Linii Współpracy, który jest jest wspólną inicjatywą MAC i samorządu, podjętą na rzecz budowy otwartego państwa i elektronicznej administracji.
Thumb 1 3 b9fec0c4a95391848c00b7a3a6d04b4c7b9ec5c3
Określenia: ,,ruchome wydmy" czy ,,wędrujące piaski" zaczynają nabierać zupełnie nowego znaczenia. A wszystko dzięki wójtowi gminy Deszczno Jackowi Wójcickiemu, który postanowił... sprowadzić z Łeb...
Dzięki nowemu projektowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, który realizowany będzie we współpracy z Urzędem Miasta, co najmniej 20 lublinianek nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związan...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x