Aktualności
Thumb 1 3 d913aa020462dc6b88419c070555ad6a58f08ba4
Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 grudnia br. w Zgierzu, negatywnie zaopiniowano projekt Kodeksu wyborczego, który wprowadza ograniczenie sprawowania funkcji publicznej do dwóch kadencji dla...
Thumb 1 3 8f78fd10d66d137483520e78ba6bccd86e98511d
Przedświąteczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 grudnia br. w Kancelarii Premiera.
Zamieszczamy materiał, który zawiera odpowiedzi eksperta na pytania zadane podczas konferencji na temat ustawy "śmieciowej" w Poznaniu 21 listopada br.
Podczas posiedzenia Zarządu Związku, które odbędzie się w Zgierzu 14 grudnia br., zostaną zaopiniowane m.in. projekty ustaw dotyczące pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi mło...
Thumb 1 3 dcaadd2fe60cd3c27ee2467dc036b1120b856173
W dniach od 25 do 26 października 2012 roku w Lesznie odbyło się spotkanie Komisji Turystyki, Kultury Fizycznej i Sportu Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 b1c78fe32958cb815dd5581992aa6b12c7f251be
6 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o dochodach JST, pod którym podpisało się już ponad 287 tysięcy osób. Projekt przedstawiał Andrzej Porawski, Pełnomoc...
Thumb 1 3 190
|
W kolejnym numerze "Samorządu Miejskiego" o polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości polskich miast. Rozmawiano o tym podczas Samorządowego Forum Kultury ZMP.
Thumb 1 3 73bc5b81341ad7676aa8472e7cc9336fac98f4fa
Podczas seminarium informacyjnego w Warszawie 3-4 grudnia br., przedstawiciele 19 norweskich gmin i powiatów rozmawiali z reprezentantami 53 polskich JST na temat wspólnej realizacji projektów w ra...
Thumb 1 3 e6bc4bb5d061efaba08a2311b2cba8093b48a820
5 i 6 grudnia 2012 r. w Warszawie, z udziałem 250 reprezentantów samorządów i korporacji samorządowych oraz ekspertów i przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbyła się ogólnopolska kon...
Thumb 1 3 3d44e42992348b5c7e901cf799da2cf57918c7a4
Relacja z Dorocznej Konferencji URBACT - 3-4 grudnia 2012 Kopenhaga - Nasze działania dziś kreują miasta jutra!
Thumb 1 3 b90d15e4e499d519e2a839bf97a7dc7ce209b068
Po pierwszym czytaniu projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst trafi on prawdopodobnie pod obrady połączonych komisji sejmowych. Informacja o tym pojawiła się podczas spotkan...
Thumb 1 3 9a92712ee17937d2724838662cb7ecaa8f938cb6
Dąbrowa Górnicza, Poznań (w dwóch kategoriach), Warszawa, Wrocław, Częstochowa, Płońsk, Wolsztyn, Murowana Goślina, Baranów, Długosiodło, Majdan Królewski, powiat przasnyski i bocheński to laureaci...
Thumb 1 3 1824dfa7d164ec04429b8ccdf76dfd43da08eaea
Zgodnie z zapowiedzią posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 28 listopada br., rozpoczęło się omówieniem spraw niezałatwionych podczas ostatniego spotkania.
Thumb 1 3 miejska oczyszczalnia wys mazowieckie
|
Głównym tematem posiedzenia Komisji był stan wdrażania zmian w gospodarce odpadami, występujące problemy oraz oczekiwania legislacyjne.
Thumb 1 3 535c63ddd319b6b7da047e7112650de7337069f7
Podczas 18. posiedzenia Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej, które odbyło się Siedzibie Powiatu Main-Taunus w Hofheim 15-16 listopada br., rozmawiano na temat współpracy partnerskiej, kultury pamięci...
Thumb 1 3 849650ac4a7733a6965d876121a60180b8af6f83
W dniu 23 listopada br. w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Transportu ZMP, która powołana została decyzją Zarządu ZMP z dnia 31 sierpnia 2012 roku.
Thumb 1 3 385b1c2bc0b22ed6d4d56d4aa1b7120ec66258d4
Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST zwraca się o wypełnienie ankiety, która pozwoli na zoptymalizowanie takich dokumentów jak m.in. Plan Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z punktu wid...
Thumb 1 3 947e1da02bc1efd9f1170d3c74a6ee06206a5d21
Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania zaprasza na międzynarodową konferencję „Migracje mieszkańców dużych miast”, która odbędzie się 12 grudnia br. w Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek” p...
Thumb 1 3 c90bbb0914b47510ff5e9f4239038cee015a737a
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się 23.11 br., dyskutowano m.in. o przedszkolach, o opłatach za odprowadzanie wód opadowych z dachów, o statusie drogi zastąpionej nowo wybudowaną, o u...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x