Aktualności
Informujemy, że zmienił się adres Biura Związku Miast Polskich - obecnie mieścimy się na ul. Roboczej 42, 61-517 Poznań.
Thumb 1 3 a7f8eb30841b31d3137570faf9a846f4ba194ca4
Już po raz siódmy poseł do PE Jan Olbrycht zaprasza miasta na konferencję „Zarządzanie miastem”. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie debacie nad polityka miejską w Polsce i środkami finansowymi ...
Thumb 1 3 b08fa51acb83f605e912ba6d8b702ba8eeeb26eb
Nowe projekty URBACT z udziałem polskich partnerów - biuletyn URBACT
Thumb 1 3 zabudowa mieszkaniowa be chat w
|
W dniu 8 marca 2013 roku w Warszawie odbyło się trzecie w tej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.
Thumb 1 3 83becb29c6e67f4e037f41f025ad8264c67ac2b1
Przedstawiamy stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie ochrony siedlisk i lęgów ptaków w budynkach i prośbę o podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie praktykom, które doprowadzi...
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbędzie się w Mławie 22 marca br., członkowie Zarządu zajmą się m.in. kwestią rodzinnych ogrodów działkowych - po przeglądzie złożonych w Sejmie projektów us...
Thumb 1 3 c140f761008b045799f2af1783c7d83087e7381c
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Kołobrzegu 28 lutego br. prezes ZMP, Ryszard Grobelny zwrócił uwagę, że dyskusja o art. 243 jest problemem zastępczym, gdyż problem stanowi strukturalne niedofinan...
Thumb 1 3 57056f4c631355dd47f243b82e05da432c009e65
Obligacje Gminy Miejskiej Przemyśl zadebiutowały 6 marca na rynku Catalyst, jednym z czterech funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uroczystość debiutu odbyła się w siedzibie Giełdy. ...
Thumb 1 3 9832145b499b0e3dddb647c9681281d5f4ce160e
5 marca br. odbyła się pierwsza edycja Gali „Puls Żychlina”. W ten wyjątkowy wieczór, władze miasta podziękowały osobom, organizacjom, partnerom gospodarczym za chęć współdziałania, współtworzenia ...
Thumb 1 3 dfea8172a759ef9ff0ec57139bc56800b51385f9
Związek Miast Polskich informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego naborze ekspertów do oceny wniosków konkursowych w ramach programu regionalnego.
Thumb 1 3 e6ac41b39cadd652464b52ff9f23836b951e662a
6 marca podpisano umowę z wykonawcą - firmą Skanska – na realizację Centrum Przesiadkowego w Świdnicy. Projekt obejmuje m.in. zagospodarowanie terenu wokół budynku dworca, budowę dworca autobusoweg...
Thumb 1 3 161d271c0e4318c40a1cfe7ed62d75c5d429796e
Po pięcioletniej przerwie prezydent Bronisław Komorowski reaktywował Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w nowej formule. Do 15 kwietnia instytucje zgłaszające, w tym także sa...
Thumb 1 3 11cb07b9f7e6f0a2d3b9b5625b32a57340e86115
Sulęcin promuje swoje walory turystyczne podczas Targów Turystycznych ITB w Berlinie. Te największe i najważniejsze targi turystyczne w Europie i na świecie odbywają się w dniach 6 - 10 marca 2013 ...
Thumb 1 3 9496f85c74348b47d02a3a1cf21d0349067ed833
Rada Miasta Gdańska przegłosowała zmiany w budżecie Gdańska. Dzięki przesunięciom wracają środki na rewitalizację Dolnego Miasta. Działania, wpisane w projekt rewitalizacji dzielnicy, realizowane b...
Thumb 1 3 f47e1ac4cd540a59fe3aea34d22ef5b981b49b52
Z okazji 10. rocznicy przyznania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kielce ukazała się limitowana seria albumu „Kielce Miasto Papieskie”. Książka ukazuje związki Ojca Świętego ze ...
Thumb 1 3 74a0831e7a2e4e0449aa2ebbf5ee186f4d863381
1 marca 2013 r. w cieszyńskim Ratuszu odsłonięto tablicę z nazwiskami osiemnastu osób, wobec których wydano w Cieszynie w 1946 r. polityczne wyroki śmierci. Upamiętniono tych wszystkich bohaterów, ...
Thumb 1 3 a65a6f1117c461668d38cba6a82677b17f70eb72
Częstochowscy radni, bez głosu sprzeciwu, przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania Okien Życia. Dokument powstał w odpowiedzi na propozycję zakazu ich funkcjonowania, którą zgłosił Komitet Praw...
Thumb 1 3 e4273c649a6ef106bf226180f9ab7bdd0fc0c5c8
XVIII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w Inowrocławiu odbędzie się 23-24 kwietnia br. Głównym tematem debaty naukowej ma być „Bezpieczeństwo epidemiologiczne w zakażeniach, skażeniach i zatruciach...
Thumb 1 3 04cd1e9aef1a930893a03453c34efc98fa771188
Celem konferencji, która odbyła się w Katowicach i zgromadziła prawie 200 przedstawicieli JST, była prezentacja problemów związanych z wejściem w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych i op...
Thumb 1 3 2dc87eb4d60c3b93c75727ca1c24b09bf92a1d77
Zaproszenie na transmisję internetową na żywo z seminarium inaugurującego program pt. „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi”, które odbędzie się 5 marca br. w godz. 11:00 – 14:00 w Centrum Prasow...
Thumb 1 3 16356330660633130241fa9e35615213c1f175c0
Na posiedzeniu Komisji Wspólnej, które odbyło się 28 lutego br. zabrakło dyskusji systemowej, ale już w marcu odbędzie się kolejna debata – na temat „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w ...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x