Aktualności
Thumb 1 3 9f52970c929dfb6cf29e2ec1f8d32e5bf662b56f
Ukazała się trzecia część Encyklopedii Świdnicy. Jest to dzieło tworzone przez świdniczan i dla świdniczan, dokumentujące dzieje miasta od zarania dziejów do czasów współczesnych. Projekt realizują...
Thumb 1 3 675716195e2929667a233c51f42298acdf8ba237
Gmina Strzelin realizuje projekt pn. „Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I”, w ramach którego przy ulicy Mickiewicza powstaje nowoczesne i funkcjonalne centrum kultury. Całko...
Thumb 1 3 bb30b9cd4bf53e80e47fb9e05a00e1f34c0ba0af
Pod koniec 2012 roku ruszyły prace budowlane przy nowym Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. Oddanie budynku do użytku nastąpi pod koniec bieżącego roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie...
Thumb 1 3 f4e9855737056c118fb42108ef24deead44e64c0
.
.
Thumb 1 3 17f2a228ab0aa0dffbd316facc34740d9f6b25fa
Tygodnik publikuje cykl „Dobrze mieć sąsiada” na temat naszych relacjach z krajami ościennymi, ciekawych i nietypowych inicjatyw Polaków i ich sąsiadów, o tym jak współpracują ze sobą samorządy lok...
Thumb 1 3 154dbef6a9219fb1c771c82fb83798e9b0021e5e
Zgromadzenie Ogólne ZMP odbyło się 28 lutego i 1 marca br. Obok czynności statutowych zostały omówione m.in. kwestie związane z obywatelskim projektem ustawy o dochodach JST, projektem zmian w KN i...
Thumb 1 3 8ed1bd91fb3aea03398769c586c38f34cdc8f2b7
17 stycznia br. odbędzie się konferencja „Cities for Citizens - Aktywność obywatelska w rozwoju miast”, organizowana przez UM w Dąbrowie Górniczej wspólnie ze Związkiem Miast Polskich oraz Pracowni...
Thumb 1 3 1abe6ee8666dc53bee1bf322b69ab9b97e602122
Ponad 43 hektary uzbrojonych gruntów inwestycyjnych na terenie miasta zyskało status Strefy Aktywności Gospodarczej. Zamojska Strefa ma zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na teren...
Thumb 1 3 ad9f1e6972f79d62332eba0af6278d4e90190a99
W Toruniu za bilet na tramwaj czy autobus miejski można zapłacić za pomocą telefonu komórkowego. Toruń jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie za pomocą systemu moBILET będzie można kupić także bil...
Thumb 1 3 191
|
W nr 24 „Gazety Samorządu i Administracji” z 20 grudnia 2012 r. "Samorząd Miejski", a w nim m.in. podsumowanie ankiety na temat aktywności międzynarodowej samorządów.
Thumb 1 3 20fb7efda125611363dc5c9d61b403d90f929eac
Program ma pomóc we wdrożeniu ustawy w gminach i stworzyć możliwość wymiany doświadczeń dla gmin w Polsce. Jest realizowany w partnerstwie ze ZGW RP w ramach Europejskiej Akademii Samorządowej oraz...
Thumb 1 3 e1664ebf159963a18466cb5ebb40ebbd499d3d80
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety ZMP „Najważniejsze wydarzenia roku 2013”. Jak co roku Biuro Związku Miast Polskich zbiera informacje na temat najważniejszych imprez ...
Thumb 1 3 d913aa020462dc6b88419c070555ad6a58f08ba4
Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 grudnia br. w Zgierzu, negatywnie zaopiniowano projekt Kodeksu wyborczego, który wprowadza ograniczenie sprawowania funkcji publicznej do dwóch kadencji dla...
Thumb 1 3 8f78fd10d66d137483520e78ba6bccd86e98511d
Przedświąteczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 grudnia br. w Kancelarii Premiera.
Zamieszczamy materiał, który zawiera odpowiedzi eksperta na pytania zadane podczas konferencji na temat ustawy "śmieciowej" w Poznaniu 21 listopada br.
Podczas posiedzenia Zarządu Związku, które odbędzie się w Zgierzu 14 grudnia br., zostaną zaopiniowane m.in. projekty ustaw dotyczące pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi mło...
Thumb 1 3 dcaadd2fe60cd3c27ee2467dc036b1120b856173
W dniach od 25 do 26 października 2012 roku w Lesznie odbyło się spotkanie Komisji Turystyki, Kultury Fizycznej i Sportu Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 b1c78fe32958cb815dd5581992aa6b12c7f251be
6 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o dochodach JST, pod którym podpisało się już ponad 287 tysięcy osób. Projekt przedstawiał Andrzej Porawski, Pełnomoc...
Thumb 1 3 190
|
W kolejnym numerze "Samorządu Miejskiego" o polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości polskich miast. Rozmawiano o tym podczas Samorządowego Forum Kultury ZMP.
Thumb 1 3 73bc5b81341ad7676aa8472e7cc9336fac98f4fa
Podczas seminarium informacyjnego w Warszawie 3-4 grudnia br., przedstawiciele 19 norweskich gmin i powiatów rozmawiali z reprezentantami 53 polskich JST na temat wspólnej realizacji projektów w ra...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x