Aktualności
Thumb 1 3 81a7ef807002a0ff9450c2d9b40aadd95d754040
16 marca 2012 r., po wielu latach starań, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.
Thumb 1 3 e8163c09b229570e8312c901933624ade54b4d8e
Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o wystąpienie z wnioskiem legi...
Thumb 1 3 3f926439915bac2b0f72116d7961c6eb8f4103eb
Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza konferencję na temat marketingu terytorialnego, która odbędzie się w dniach 26-27 kw...
Podczas posiedzenia w Sopocie 20 i 21 kwietnia br. zostaną zaopiniowane projekty m.in. na temat długookresowej strategii rozwoju kraju, strategii rozwoju transportu do roku 2020, ustaw o samorządz...
Thumb 1 3 1f94bac98bac8baf231ec0390ea7f6616f5a9899
Publikacja powstała w ramach programu „Samorząd wspierający szkoły z pasją” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest prowadzony jest jako inicjatywa flagowa MEN, które ogłos...
Thumb 1 3 35d24245bb493bac91457c4b034c309cd26365fe
Zaproszenie dla przedstawicieli JST na konferencję zorganizowaną w ramach projektu MEN przez Uniwersytet Warszawski, która odbędzie się 7 i 8 maja br. w Warszawie, na temat decentralizacji polskiej...
Thumb 1 3 9925592d47849a957910bc06f5193090a2e1d93c
Zapraszamy do udziału w seminarium zorganizowanym w ramach cyklu „Poznań. Współczesne wyzwania rozwoju miast” pod tytułem „Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznani...
Thumb 1 3 3a1ae10451ad5469fd476f9985befa000cdc6621
Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 28 marca br. w Kancelarii Premiera, rozpoczęła debata dotycząca oświaty. Można było odnieść wrażenie, że rząd i samor...
Thumb 1 3 e803255133107af9321bdbd0828238b366318815
Sesja Plenarna CLRAE w Strasbourgu (20-22 marca br.) zgromadziła ponad 300 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z 47 państw członkowskich Rady Europy. ZMP reprezentowali Jolanta Barska, b...
Thumb 1 3 ea3240adf9dc475561ff2a1912436479872b69b1
Warszawska Grupa Doradców Public Relations zaprasza do udziału w konkursie „Mazowsze nadaje na jednej fali”. Do wygrania szkolenia z autoprezentacji i mowy ciała. Konkurs jest jednym z dwóch elemen...
Thumb 1 3 ce65df6b24fdd643edf9553da605c7d778af3f3b
Od 26 marca br. w Sopocie rozpoczął działalność punkt informacyjny, który powstał w ramach projektu EnSURE współfinansowanego przez UE – Oszczędność energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryz...
Thumb 1 3 9b805308fbfeb174c8a1070a5761b6b174265906
21 marca br. w Strasburgu prezydent Katowic, Piotr Uszok odebrał nagrodę „Miasto 12 Gwiazd w Europejskim Tygodniu Demokracji Lokalnej”. Katowice biorą udział w Europejskim Tygodniu Demokracji Lokal...
Thumb 1 3 ccd33513a333083771f2f09e0db358fcd09535e6
Współodpowiedzialność jako kluczowy element realizacji polityki rozwoju lokalnego
Thumb 1 3 dbd3cfb2800cb381de1b20e319a6a479b92e5e93
15 i 16 marca 2012 roku w Katowicach odbyła się szósta już Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Miastem 2012”.
Thumb 1 3 b470325bee4214a911dcdf617933386bc27d4964
Miasto Gliwice złożyło skargę konstytucyjną, napisaną przez radcę prawnego Rafała Wróbla, która dotyczy art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 39 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Thumb 1 3 8c695905bc6f811ef3088e5403e57434131aba68
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach Roku Turystyki Rowerowej ogłasza m.in. konkurs Gmina Przyjazna Rowerzystom oraz zaprasza na konferencję „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Euro...
Thumb 1 3 adcae8259d4acd1ac1b17fdda668fa28a4e5b062
EURO TRUCK to ogólnopolski projekt związany z mistrzostwami UEFA EURO 2012, którego celem jest organizacja 100 jednodniowych Mobilnych Stref Kibica w polskich miastach nie będących gospodarzami mec...
Thumb 1 3 6f643fb479b30f2970d3378fd297dcd28ce909dc
Założenia zostały przygotowane przez zespół ekspertów Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na ich podstawie w 2012 roku zostanie przygotowany projekt ustawy.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie do 21 marca br. ankiety MRR na temat doświadczeń JST w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 2007-2013.
Thumb 1 3 5e1e5e05a16d572cd8045e596d450b0dc123ce46
|
Zaproszenie na Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, które odbędzie się 24-25 kwietnia br. Podczas konferencji zostaną omówione m.in.: metodologia badań wypadków i katastrof, taktyki działań ratowniczych
Thumb 1 3 6b38f49b1f5a92fc5b78ce658112568f03a78e92
Europejskie miasta i regiony podejmują nowe kroki na rzecz większej równości w Europie
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x