Aktualności
Thumb 1 3 rynek
|
Powstała Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Opracował ją przy współudziale przedstawicieli gmin Aglomeracji zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Henryka Brandenburga.
Thumb 1 3 b685b16683bed7975ce4dd0a0d75ea549b365964
5 października br. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożył w Sejmie RP ostatnie 67 368 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST. Łącznie zebrano 288 ...
Thumb 1 3 80318c2611f762fff22d098def33979aede735f7
WWF Polska i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités zapraszają na konferencję poświęconą zrównoważonemu zarządzaniu energią w mieście, która odbędzie się 29 października br. w Warszawie.
Thumb 1 3 297cd40942a5e7de9dc26987d2e8c1641792b4b2
18-19 października br. w Krakowie odbędzie się konferencja, której głównym celem jest zainicjowanie wymiany poglądów i opinii na temat realizacji polityk regionalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Thumb 1 3 67e50a074c8340a32a42e2e5a4ccfd74db2680a8
1 października 2012 r. odbyła się konferencja inaugurująca Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z pr...
Thumb 1 3 547672846e72d9a9e2bb6514fbc129a9f4f3bdff
Zapraszamy do udziału w IV Samorządowym Forum Kultury, które odbędzie się w Ostrowie Wlkp. i Kaliszu 25-26.10 br. Pierwszy dzień będzie poświęcony pamięci i tożsamości lokalnej, a drugi - osobom s...
Thumb 1 3 f5e2e32183b6491538f30a8d60f90196093fb634
|
Radni miejscy przyjęli uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 ea77f77041c8fa9aba85898493e820aab70ca32c
Instytut Spraw Publicznych oraz Program Narodów Zjednoczonych (UNDP) zapraszają JST na warsztat na temat zlecania zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej 12.10 br. w ramach VI Ogólnopols...
Thumb 1 3 fb17d46cc65877e0c3f0ba04dcc8079aa8426ae6
211 789 podpisów złożonych przez obywateli pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zanieśli 27 września br. samorządowcy do Sejmu w symbolicznym przemar...
Thumb 1 3 073f3cac60c04c17e59522e0768182d78fe75fba
Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 26 września br. współprzewodniczenie obradom po stronie samorządowej na kolejnych 9 miesięcy objął Mariusz Poznański, przewodni...
Thumb 1 3 e2923cd024a9976d8116eb8f9362b72f40a1f60e
Z udziałem ponad 700 samorządowców z całego kraju 26 i 27 września br. odbył się w Warszawie Samorządowy Kongres Oświaty. To największe w tym roku wydarzenie środowiska samorządowego. Spotkanie odb...
Thumb 1 3 442bdd227989714429882d909d701facc19876a0
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 21 września br. uzgodniono, że kwestie dotyczące uciążliwych dla otoczenia instalacji, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie, wymagają pilnego u...
Zapraszamy na posiedzenie Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej ZMP 2-3 października do Radomia.
Thumb 1 3 5768fdef4f3717ffdc056f95b5b1cc8c9a4c621b
1 października br. w MRR odbędzie się konferencja na temat Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z...
Thumb 1 3 b635accef675920ad386466f1b9e2417768a1556
W Lublinie zakończył się IV Kongres Urbanistyki Polskiej połączony z X Kongresem Miast Polskich.Prezydenci i burmistrzowie, planiści, architekci, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz organiz...
Thumb 1 3 ef23dbc18793a53a18c75eaa3c474b5d6df64ea4
17 września br. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja informacyjna dotycząca projektu predefiniowanego. Uczestnicy zapoznali się z formularzem wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego or...
Thumb 1 3 85eb5c015dc86b9a28750aac05605049d34970e1
Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Władysław Husejko, wieloletni koszaliński samorządowiec, który był radnym RM w Koszalinie oraz województwa, piastował funkcje wiceprezydenta miasta, przewodni...
Thumb 1 3 8b574293a7e1dfd8eee800d80b745f91c29400ae
Serwis Samorządowy PAP zaprasza do udziału w bezpłatnym konkursie "Samorządowe Notowania Europejskie". Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk samorządów korzystających z Funduszy Europejskich...
Thumb 1 3 b3766687dfc905e8f72718b4ccc36a2ac9893d4b
Szef sejmowej komisji samorządu, Piotr Zgorzelski (PSL) podczas 21. posiedzenia Sejmu 13 września br. zapytał MF, jakie kroki podjął, aby złagodzić obecny kryzys w finansach JST. W trakcie debaty w...
Thumb 1 3 235823562200110ba5393bfb5c17014d549a0a0c
Centrum Prawa Bankowego i Informacji, „Europejski Doradca Samorządowy” już po raz czwarty organizują, od października do listopada br., cykl konferencji dotyczących finansowania działalności samorz...
Thumb 1 3 14db7cae10e5794e66b6a6e2a8df189a669c98c6
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 21 września br. uzgodniono, że kwestie dotyczące uciążliwych dla otoczenia instalacji, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie, wymagają pilnego u...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x