Aktualności
Podczas spotkania w Poznaniu 24 listopada 2011 r. członkowie komisji zapoznali się Systemem Analiz Samorządowych oraz omówili prezentację dotyczącą wskaźnika rozwoju miast, odzwierciedlającego głów...
Thumb 1 3 006c9e2d765b60fb7dd36ce76dde5489d6a7be60
Bielsko-Biała, Słupsk (w dwóch kategoriach), Toruń, Koszalin, Przasnysz, Płońsk, Jarocin, Lubicz, Długosiodło oraz powiaty: gryfiński, elbląski i pilski to laureaci tegorocznej edycji konkursu, któ...
Thumb 1 3 6579ae91972e9bba832739ecca1c6996c51491cc
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Warszawie 16 grudnia br. negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia MF ws. szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu...
Thumb 1 3 f4015fa7539f60e1d88144ee5a993f7895803fc0
|
Podczas posiedzenia w Częstochowie 8-9 grudnia ustalono skład zespołu roboczego, który przygotuje propozycje zmian ustawy o strażach gminnych.
Na posiedzeniu Zespołu 12 grudnia br. negatywnie zaopiniowano propozycję nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata obowiązek szkolny dla 6-latków. Zdaniem przedstawiciela ZMP...
Thumb 1 3 3cecc08c2285402c8a4436a5373d11b70812bbc0
Prezes ZMP apeluje do miast członkowskich o udział w organizowanej przez Związek akcji w obronie finansów miast, która obejmie m.in.: opracowanie samorządowego projektu ustawy o dochodach JST (wzro...
Thumb 1 3 3a9c21682e2901bd8ef8df947b980e0613f0ba86
14 grudnia 2011 r. odbędzie się premiera gry planszowej "Posnania. Budujemy miasto". Każdy jej uczestnik wciela się w jedną z postaci: Księcia, Biskupa, Rycerza bądź Kupca. Głównym celem gry jest z...
Thumb 1 3 b8786bb6e404b70d6eefcbb3fe2816bab3d29bce
Dzięki projektowi „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE na lata 2007-2013" koszalińscy przedsiębiorcy będą mogli zaciągać korzys...
Podczas posiedzenia Komisji 24 listopada 2011 r. w Poznaniu podjęto dwa stanowiska: w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz w sprawie możliwości przekazywania przez JST środk...
Thumb 1 3 5e633d90239d4b1356144556179a0bc3b1b348a1
Kodeks dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest zapisem norm i zasad postępowania w sprawach i sytuacjach istotnych dla działań ...
Thumb 1 3 e93b40db14180cc64fa19a3b7bbd9d9f5609481d
Zapraszamy na warsztat informacyjny URBACT Infoday - 15 grudnia 2011 w Warszawie. Podczas spotkania przekażemy szczegóły związane z nowym naborem projektów URBACT.
Thumb 1 3 foto. a.wi niewski miasta katowice  3
|
17 listopada br. członkowie Komisji dyskutowali o procesie legislacyjnym rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Thumb 1 3 ratusz
|
Problemy ze stosowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty dotyczące finansowania przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego były tematem Komisji.
Thumb 1 3 92deac3d1f8c879ec18981024dc5119b3e243b54
Uczestnicy konferencji, która odbyła się w Warszawie 29 listopada br., stwierdzili, że. największą przeszkodą w stosowaniu PPP w Polsce jest niepewność, co do interpretacji przepisów i obawa przed...
Thumb 1 3 eaea669127fc24d31ef3801415415ee3f275000f
W V jubileuszowej edycji konkursu Innowator tytuł Najlepiej Zarządzanego Miasta 2011 przyznano miastu Poznań. Celem konkursu, zorganizowanego przez Centrum im. Adama Smitha, jest nagradzanie dobryc...
Thumb 1 3 6f8c54312274fda977caaedcab4d99e349630598
W Warszawie ruszyła kampania reklamowa Szklarskiej Poręby na ekranach LCD emitujących reklamy w formie filmów video. Warszawiacy codziennie przez 5 miesięcy będą zachęcani do przyjazdu na zimowy wy...
Thumb 1 3 4c951c2755fc515c7111086ee1555c26bf093c46
Podczas seminarium, które odbyło się 5 grudnia br. w Poznaniu, zaprezentowano przykłady wspomagania przedsiębiorczości przez samorządy terytorialne Polski, Łotwy, Litwy i Estonii. Swoje osiągnięcia...
Thumb 1 3 67349974004dccf22c0e90d04e8022e59a09b84f
Burmistrz miasta i gminy Mrocza (2002-2011)
Podczas posiedzenia w dniu 16 grudnia br. w Warszawie członkowie Zarządu ZMP zaopiniują m.in. rozporządzenie MF ws. szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego d...
Thumb 1 3 d017033e59920c4880075cec43503c709d0b44f4
68 gmin i powiatów z całej Polski odebrało certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w I edycji konkursu i programu certyfikacji. Pat...
Thumb 1 3 0e8d75deb20572a4d8979bb18c8d32cb3bbcd884
Podczas spotkania 23 listopada br. w Poznaniu dyskutowano na temat możliwości wykorzystania przedsiębiorczości społecznej w działaniach samorządu oraz prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego zwi...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x