Aktualności
Thumb 1 3 foto bierutow2
|
Członkowie Komisji dyskutowali o konsekwencjach dla gmin, jakie niesie za sobą wprowadzenie nowej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Thumb 1 3 f12a8ddae6df3bf0ac9f80ca8bd838db5016ce03
Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem w języku angielskim na temat wielopoziomowego zarządzania miastami w Europie oraz publikacją European Urban Knowledge Network (EUKN) pt. „Wielopoziomowe ...
Thumb 1 3 31308c7e812f182957b1e32e8569ace9999da603
Gościem V Zjazdu Gospodarczego Miast był europoseł Jan Olbrycht, który w obecnej kadencji przewodniczy Intergrupie Parlamentarnej URBAN. Na briefingu zorganizowanym dla samorządowców mówił o nowej...
Thumb 1 3 86f4e5ad6eab84171c2679e35faa05b910ed08a1
Główny wydarzeniem V Zjazdu Gospodarczego Miast w Poznaniu była konferencja na temat gospodarki odpadami gmin i regionów, zorganizowana 23 listopada br., podczas której dyskutowano o tym, jak przyg...
Thumb 1 3 49f1cfbf2ab306f4911b163a4f7600593c83a62b
- Jak miasta mogą pomóc targom, a targi miastom? – zastanawiano się podczas konferencji na temat miastotwórczej roli targów przygotowanej przez ZMP oraz Polską Izbę Przemysłu Targowego (PIPT), któr...
Thumb 1 3 8dccef93f2903d2469a68c2a6491baed690b5348
Podczas posiedzenia w Poznaniu 23 listopada br. członkowie Zarządu ZMP przypomnieli, że algorytm podziału subwencji oświatowej służy do podziału wciąż zbyt małej kwoty. Zaproponowano też wyrównanie...
Thumb 1 3 c7fa8564fc967caceb81844a18a932bcf9e9c528
4 listopada w Bogatyni świętowano jubileusz X-lecia Związku Miast „Mały Trójkąt” Zittau – Bogatynia – Hradek nad Nisou. Związek Miast „Mały Trójkąt” powstał w 2001 roku aby wspólnie reprezentować i...
Thumb 1 3 022bc009b512dd01fd0b525161f501bc6c25e4a7
Przedstawiciele samorządów Wieliczki i Bochni podpisali wspólne stanowisko, które przesłane zostanie do Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki. Wyrażają zaniepokojenie planami dotyczącymi...
Thumb 1 3 02ffe81dfd66277c2cc560c6fee24866aff2acfa
Komunikat z posiedzenia Komisji Turystyki, Kultury Fizycznej i Sportu ZMP - Kraków, 16 listopada 2011r.
Thumb 1 3 e9f0a8dcdd5cc533dcd9fa97ab2bc201d41d668f
Dobiegają końca ostatnie negocjacje dotyczące rozpoczętej niedawno przebudowy linii klejowej E30 na odcinku przebiegającym przez Tarnów. To największa inwestycja kolejowa w Polsce. Łączna wartość i...
Thumb 1 3 b51f092bf0c39e09954d6b1e9c4b10ea48fb5288
Jest już decyzja o projektowaniu trasy S-5. Oznacza to, że wkrótce GDDKiA rozpocznie procedurę przetargową na projektowanie trasy ekspresowej. GDDKiA deklaruje, że na początku 2012 roku ruszą pierw...
Thumb 1 3 236834bdc9b17a0c9b20c44969af2fbf865480d9
Łeba jako jedyna nadmorska miejscowość pragnie podzielić się swoimi darami i pozwolić, by każdy mógł poczuć jak niepowtarzalny klimat wprowadza nadmorski piasek. Władze miasta zachęcają do zabieran...
Thumb 1 3 98a0c5cbef41ce9de29b2d00142e766a5b8da3fc
8-9 grudnia br. w Warszawie odbędzie się Konferencja Wymiar Miejski Polityki Spójności: lekcja płynąca z realizacji zintegrowanych projektów miejskich, organizowana przez EUKN (European Urban Knowl...
Thumb 1 3 41e0f8915bf73bf23dc534d437871aa55cd22923
Przewodnik „Droga do sukcesu - Zintegrowane zarządzanie miastami historycznymi” to opracowanie sieci tematycznej URBACT II HerO, do której należy miasto Lublin. Został przygotowany dla administracj...
Thumb 1 3 miasto bedzin 11
|
28 października 2011 r. w Poznaniu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji.
Thumb 1 3 a7730708dc74c6c57d3bf13621553594bfc3076f
Laureatem XIII edycji Konkursu Ministra Środowiska "LIDER POLSKIEJ EKOLOGII" został Gdańsk, który doceniono za "System zarządzania hałasem na terenie miasta”. Gdańsk kompleksowo wywiązuje się ze sw...
Thumb 1 3 50510abba003ccb24ab5ac07910434473bd6c26a
Po kilkunastu miesiącach pracy powstała mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej. Jest to doskonałe opracowanie dla władz miasta, deweloperów i planistów, którzy na jej podstawie mogą planować budowę osie...
Thumb 1 3 7f7298f6f08e54668e298aae4782c59a53dc4955
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ zaprasza przedstawicieli JST zainteresowanych udziałem w konkursie MSZ na realizację zadania „Polska Pomoc rozwojowa 2012" na robocze spotkanie infor...
Podczas posiedzenia 23 listopada br. w Poznaniu zostanie zaopiniowany m.in. projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego oraz rozporządzenie MEN w spr...
Thumb 1 3 foto. a.wi niewski miasta katowice  3
|
W dniu 25 października 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.
Związek Miast Polskich wraz z Łotewskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych organizuje 5 grudnia 2011 r. w Poznaniu seminarium „Wspieranie rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości w samorząda...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x