Aktualności
Thumb 1 3 c4c7df58ce7a21b309fe4dd571b5972ee90eb838
Skuteczne metody promowania Zagłębia jako miejsca atrakcyjnego dla turystów, to główny temat spotkania zagłębiowskich miast i gmin, które odbyło się 8 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.
Thumb 1 3 432cc35a8c39745a9ebd449891d069ef5beb653a
Uczestnicy Partnerstwa Społecznego Dolne Miasto Otwarte wspólnie realizują program rewitalizacji tej historycznej dzielnicy Gdańska, stwarzając lepsze warunki do życia mieszkańców, uprawiana turyst...
Prezydent miasta podpisał umowę z firmą Deloitte, która ma wykonać szczegółową analizę potencjału Lublina i przygotować ofertę skierowaną do konkretnych inwestorów. To kolejny krok w rozwoju gospod...
Thumb 1 3 e145a78ee25bc7773ca27625d0e6ff2bbef7fbc2
Od 29 listopada w Jeleniej Górze został uruchomiony system Samorządowy Informator SMS, umożliwiający rejestracje mieszkańców. Będą oni mogli otrzymywać powiadomienia o zagrożeniach oraz o najważnie...
Thumb 1 3 7910a1938eafa2c12251e4854cba5bdcacb32719
Zobowiązania miasta zmniejszone o 30 mln złotych, zadłużenie o 18 mln, a wydatki bieżące o prawie 34 mln złotych – to najważniejsze dane przedstawione w rocznym raporcie sprawowania urzędu prezyden...
Thumb 1 3 39295088fffbe6e0712e24c72e6830fc3918cacc
To pilotażowy, pierwszy w kraju projekt łączący ze sobą ekologię poprzez zbiórkę i segregację odpadów, czyli szeroko rozumianą ochronę środowiska z ekonomią – więcej zbierzesz więcej zyskasz. Inicj...
Thumb 1 3 da788f4bf04b2c67813b30006394109d21c516ba
18 listopada 2011 r. w Schronisku PTTK nad Morskim Okiem odbyła się uroczystość podpisania umowy o stosunkach partnerskich pomiędzy gminą Bukowina Tatrzańska a miastem Kórnik. Umowę podpisano podcz...
Thumb 1 3 14c3a32fe47ef225a6ae24c53cb377711bd28c0f
Pół roku - tyle czasu będą mieli właściciele, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie parku kulturowego. Od 7 grudnia obowiązuje uchwała Rady Miasta Krakowa dotycząca ut...
Thumb 1 3 fdb7cc6227cbfdab124735116d7e848da82a18d1
W związku z zamiarem likwidacji Izby Wytrzeźwień i planowanymi zmianami w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, w Urzędzie Miasta Tarnowa podpisano list intencyjny z Komendą Miejską Policji...
Thumb 1 3 37a3e152e68ec96714eba1507df66b56c642f6d8
Już wkrótce w Bogatyni zostanie oddany nowo wyremontowany obiekt użyteczności publicznej. W byłej strażnicy wojskowej powstaje Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy. Rewitalizacja została dofinansowana ze ...
Thumb 1 3 1bd82926b761888456bd001beca30da9af53f107
Rada Miasta Oleśnicy przyjęła Stanowisko, w którym apeluje do ludzi mających wpływ na jakość i rzetelność wypowiedzi zamieszczanych w mediach o ich obiektywną weryfikację oraz eliminowanie komentat...
Thumb 1 3 df21dc4c967639d03f3544aafc81f86c24f33dec
28 listopada 2011 r. w Limanowej nastąpił odbiór techniczny kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przez firmę EUROCOURT Sp. z o. o. z Radomia. Wybudowany „O...
Podczas spotkania w Poznaniu 24 listopada 2011 r. członkowie komisji zapoznali się Systemem Analiz Samorządowych oraz omówili prezentację dotyczącą wskaźnika rozwoju miast, odzwierciedlającego głów...
Thumb 1 3 006c9e2d765b60fb7dd36ce76dde5489d6a7be60
Bielsko-Biała, Słupsk (w dwóch kategoriach), Toruń, Koszalin, Przasnysz, Płońsk, Jarocin, Lubicz, Długosiodło oraz powiaty: gryfiński, elbląski i pilski to laureaci tegorocznej edycji konkursu, któ...
Thumb 1 3 6579ae91972e9bba832739ecca1c6996c51491cc
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Warszawie 16 grudnia br. negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia MF ws. szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu...
Thumb 1 3 f4015fa7539f60e1d88144ee5a993f7895803fc0
|
Podczas posiedzenia w Częstochowie 8-9 grudnia ustalono skład zespołu roboczego, który przygotuje propozycje zmian ustawy o strażach gminnych.
Na posiedzeniu Zespołu 12 grudnia br. negatywnie zaopiniowano propozycję nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata obowiązek szkolny dla 6-latków. Zdaniem przedstawiciela ZMP...
Thumb 1 3 3cecc08c2285402c8a4436a5373d11b70812bbc0
Prezes ZMP apeluje do miast członkowskich o udział w organizowanej przez Związek akcji w obronie finansów miast, która obejmie m.in.: opracowanie samorządowego projektu ustawy o dochodach JST (wzro...
Thumb 1 3 3a9c21682e2901bd8ef8df947b980e0613f0ba86
14 grudnia 2011 r. odbędzie się premiera gry planszowej "Posnania. Budujemy miasto". Każdy jej uczestnik wciela się w jedną z postaci: Księcia, Biskupa, Rycerza bądź Kupca. Głównym celem gry jest z...
Thumb 1 3 b8786bb6e404b70d6eefcbb3fe2816bab3d29bce
Dzięki projektowi „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE na lata 2007-2013" koszalińscy przedsiębiorcy będą mogli zaciągać korzys...
Podczas posiedzenia Komisji 24 listopada 2011 r. w Poznaniu podjęto dwa stanowiska: w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz w sprawie możliwości przekazywania przez JST środk...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x