Aktualności
Thumb 1 3 df21dc4c967639d03f3544aafc81f86c24f33dec
28 listopada 2011 r. w Limanowej nastąpił odbiór techniczny kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przez firmę EUROCOURT Sp. z o. o. z Radomia. Wybudowany „O...
Podczas spotkania w Poznaniu 24 listopada 2011 r. członkowie komisji zapoznali się Systemem Analiz Samorządowych oraz omówili prezentację dotyczącą wskaźnika rozwoju miast, odzwierciedlającego głów...
Thumb 1 3 006c9e2d765b60fb7dd36ce76dde5489d6a7be60
Bielsko-Biała, Słupsk (w dwóch kategoriach), Toruń, Koszalin, Przasnysz, Płońsk, Jarocin, Lubicz, Długosiodło oraz powiaty: gryfiński, elbląski i pilski to laureaci tegorocznej edycji konkursu, któ...
Thumb 1 3 6579ae91972e9bba832739ecca1c6996c51491cc
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Warszawie 16 grudnia br. negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia MF ws. szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu...
Thumb 1 3 f4015fa7539f60e1d88144ee5a993f7895803fc0
|
Podczas posiedzenia w Częstochowie 8-9 grudnia ustalono skład zespołu roboczego, który przygotuje propozycje zmian ustawy o strażach gminnych.
Na posiedzeniu Zespołu 12 grudnia br. negatywnie zaopiniowano propozycję nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata obowiązek szkolny dla 6-latków. Zdaniem przedstawiciela ZMP...
Thumb 1 3 3cecc08c2285402c8a4436a5373d11b70812bbc0
Prezes ZMP apeluje do miast członkowskich o udział w organizowanej przez Związek akcji w obronie finansów miast, która obejmie m.in.: opracowanie samorządowego projektu ustawy o dochodach JST (wzro...
Thumb 1 3 3a9c21682e2901bd8ef8df947b980e0613f0ba86
14 grudnia 2011 r. odbędzie się premiera gry planszowej "Posnania. Budujemy miasto". Każdy jej uczestnik wciela się w jedną z postaci: Księcia, Biskupa, Rycerza bądź Kupca. Głównym celem gry jest z...
Thumb 1 3 b8786bb6e404b70d6eefcbb3fe2816bab3d29bce
Dzięki projektowi „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE na lata 2007-2013" koszalińscy przedsiębiorcy będą mogli zaciągać korzys...
Podczas posiedzenia Komisji 24 listopada 2011 r. w Poznaniu podjęto dwa stanowiska: w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz w sprawie możliwości przekazywania przez JST środk...
Thumb 1 3 5e633d90239d4b1356144556179a0bc3b1b348a1
Kodeks dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest zapisem norm i zasad postępowania w sprawach i sytuacjach istotnych dla działań ...
Thumb 1 3 e93b40db14180cc64fa19a3b7bbd9d9f5609481d
Zapraszamy na warsztat informacyjny URBACT Infoday - 15 grudnia 2011 w Warszawie. Podczas spotkania przekażemy szczegóły związane z nowym naborem projektów URBACT.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!
Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x