Aktualności
Thumb 1 3 d35d62b9e6e9181d318bb00e694e327adb117187
Blisko 60 prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych i "zwykłych" pracowników z całego kraju wystartowało w VII Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie,
Uzgodniona 28 czerwca propozycja Strony Samorządowej w sprawie zasad ograni-czania deficytu JST (w załączeniu), została wręczona Stronie Rządowej na początku posiedzenia.
Thumb 1 3 4f583d78878186894ea25f9a985d115abdfaf4e0
Tematyka tegorocznego, piętnastego Spotkania Biur Promocji, które odbędzie się w Wieliczce 13 i 14 października br., to: atrakcje turystyczne miast i regionów oraz System Informacji Turystycznej ja...
Thumb 1 3 58d610435541fb719e371d47a60553db9b8fed54
Turek – stolicą sera? Dlaczego nie? Właśnie tam w pierwszy weekend wakacji odbył się festiwal kulturalno-kulinarny pod nazwą „Dwa dni sera”. Były konkursy kulinarne dla mieszkańców, pokazy gotowani...
Thumb 1 3 e8758fa36a3da6831dac758b0e040faa76aa658e
20-21 września br. odbędzie się w Warszawie V edycja Festiwalu. W tym roku wykłady i prezentacje będą dotyczyć takich zagadnień jak: turystyka – lifestyle, zarządzanie a promocja miast, nowe media ...
Thumb 1 3 b0431bf0b8a9fd05290b00ca77dfa349e9dc44ba
Związek Miast Polskich realizuje projekt pt. Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Jednym z jego elementów jest wystawa „Wypędzeni 1939…”, która była już prez...
Thumb 1 3 7d0d207c5b62b4d9bedf7dceb6725703abd3845e
Opis zadań realizowanych przez ZMP w ramach projektu "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".
Thumb 1 3 34c6573d50077e0c1d5c623fb60b64f2ced51556
Nowy biuletyn URBACT już online
Thumb 1 3 7c3040ed6e5e4a9d3711b0f16abb1e33e4e94256
Wszystkie informacje dotyczące współpracy miast partnerskich, a także międzynarodowych spotkań organizowanych dla miast, bilateralnych konferencji i seminariów informacyjnych można znaleźć na stron...
Thumb 1 3 3e00690ab54227b7dbf9d3c658747c5865ac1ce2
Konkurs Nagrody Pro Publico Bono "Samorządność dla solidarności"
Thumb 1 3 d01ef812699884160a46e4136b2253256de80baf
Segreguj – wygrywaj! 5 mln mieszkańców objętych programem edukacji ekologicznej, budżet zgłoszonych programów edukacyjnych opiewający na 5,5 mln zł, 78 tys. ton selektywnie zebranych odpadów i 57...
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x