Najważniejsze wydarzenia w miastach w roku 2019

1

Miasto

2

Uroczyste obchody jubileuszu nadania praw miejskich w 2019 roku

3

Jeżeli tak, proszę wpisać datę obchodów (data - mm.dd)

Wydarzenia - najbardziej znaczące (międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne) - prosimy o wybranie najistotniejszych z punktu widzenia miasta imprez

4

Wydarzenie nr 1 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia)

5

Wydarzenie nr 2 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia)

6

Wydarzenie nr 3 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia)

7

Wydarzenie nr 4 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia)

8

Wydarzenie nr 5 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia)

9

Proszę podać datę obchodów Dni miasta (data - mm.dd)

10

Osoba do kontaktu w sprawie wydarzeń (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, telefon, e-mail)

11

Osoba wypełniająca ankietę (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, telefon, e-mail)

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.