Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Informacje Najnowsze Informacje

Thumb 1 3 logo zmp 2 Transparent

25.04.2019 Oświata

W mediach trwa ożywiona dyskusja na temat możliwości wypłacenia nauczycielom wynagrodzenia za strajk. Miasta pytają, czy Związek Miast Polskich zajmie w tej kwestii jakieś stanowisko.
Thumb 1 3 logo zmp 2 Transparent

25.04.2019 Oświata

Trudno stwierdzić, czy Związek Miast Polskich jako organizacja zrzeszająca samorządy został przez premiera zaproszony do rozmów o edukacji przy tzw. okrągłym stole. Prezes ZMP prosi o jasną odpowiedź.
Thumb 1 3 st   2 Transparent

23.04.2019 Oświata

Efektem ​II Samorządowej Debaty Oświatowej jest zorganizowanie debat Kwadratowego stołu, które mają zaowocować powstaniem do września raportu Polska Edukacja 2035. Założenia do modelu systemu oświaty
Thumb 1 3   d  pozew o ref o wiaty Transparent

21.05.2019 Oświata, Z naszych miast

Łódzki samorząd wystawił przedsądowe wezwanie do zapłaty Ministerstwu Finansów. Chodzi o ponad 2,3 mln zł wydatków, jakie poniosła gmina Łódź w związku z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty.
19iw14 Transparent

21.05.2019 Aktualności

Blank rss

21.05.2019 Zarządzanie oświatą w samorządach

Blank rss

20.05.2019 Ostatnio ukazały się, Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - Aktualności

Blank rss

20.05.2019 ORE poleca

Krzeminska32 Transparent

19.05.2019 Aktualności

Blank rss

18.05.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Thumb 1 3 img 20190517 105220 Transparent

17.05.2019 Polityka europejska i współpraca zagraniczna, Oświata

Polska otrzyma dofinansowanie w wysokości 90 mln zł na szkolenia dla nauczycieli, szkolnictwo zawodowe oraz programy stypendialne z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
19iw13 Transparent

17.05.2019 Aktualności

Blank rss

17.05.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

16.05.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

16.05.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

16.05.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Thumb 1 3 okr g y st  Transparent

13.05.2019 Oświata

O tym, jak wygląda finansowanie polskiej oświaty, a także o konieczności zwiększenia nakładów na edukację i wprowadzenia standardów mówił 26 kwietnia i 10 maja podczas okrągłego stołu Marek Wójcik.