Dokumenty

Bilans jednostki prowadzącej wyłącznie działalność statutową na dzień 31.12.2018 r.
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Zestawienie finansowe kampanii edukacyjnej o samorządzie terytorialnym w 2018 r.
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 15 lutego 2019 r.
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 15 lutego 2019 r. o realizacji budżetu Związku w roku 2018 i bilansie rocznym.
Raport podsumowujący kampanię informacyjno-edukacyjną ZMP
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej Związku Miast Polskich „Sam urządzaj swoje miasto” – maj 2018 r. oraz „Urządzam swoje miasto, idę na wybory” – październik 2018 r.
Rachunek zysków i strat (wyników) za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt stanowiska lub uchwały ZMP

więcej

Petycje